Hàng Trung Quốc về ngày 29/08/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 29/08/2016
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 0077930A7 Kích   thước : 26.9 x 14.7 x 11.2  Magnetics
10
TUYENNV Anh   San Hàng   đã về đủ
2 6253X4 Bộ   khóa sàn xe đẩy
    Chiều cao khi khóa 114mm
    Chiều cao khi mở 140mm
32 DUNGLT Hàng   đã về đủ
3 SWITCH   2 chân , đứng
  Khoảng cách chân 2.54mm

200
DONGPT Hàng   đã về đủ
4 AD7810YNZ 5 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
5 HKZ101S Sensor Siemens
2
KHOATHV Anh   Sang Hàng   đã về đủ
6 Thạch   anh  100Mhz Thạch   anh dao động 100Mhz SMD 5070 Trung   Quốc 1 ducdt A   Thành Hàng   đã về đủ
7 Thạch   anh  10Mhz Thạch   anh dao động 10Mhz SMD 5070 Trung   Quốc 1 ducdt A   Thành Hàng   đã về đủ
8 G150XG01V.0 –   15.0 inch Color TFT-LCD Module G150XG01
    – The display supports the XGA (1024(H) x 768(V)) screen format and 262,144   colors (RGB 6-bits data
AUO 1 DINHTTK ANH  CHỈNH Hàng   đã về đủ
9 LQ104V1DG21 TFT   Displays & Accessories 10.4″ TFT (2 x CCFT) VGA SHARP 1 DINHTTK ANH  CHỈNH Hàng   đã về đủ
10 LQ084V1DG42 8.4 inch  Hàng cũ, đã qua sử dụng 10 ngày , hình ảnh nhìn như mới Sharp 1 Loantt Anh   Nguyện Hàng   đã về đủ
11 7MBR50VM120-50 Fuji
3
KHOATHV Chinh  Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *