Hàng Trung Quốc về ngày 29/04/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 29/04/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 LQ080V3DG01 bh   3 tháng. Made in japan sharp LCD   8inch               2 KHOATHV Anh   Hiếu Hàng   đã về đủ 
2 Vận   chuyển và thanh toán hàng hóa Đồng   hồ báo động số điện tử Sail/c Sailsors 4 KHOATHV Chị   Ly Hàng đã về đủ
3 Camera:
    module 5MP OV5640 
              1 NINHNV Anh   Dự  Hàng đã về đủ 
4 NC9300T Màn   cảm ứng Trung   Quốc               1 KHOATHV Anh   Chúc Hàng đã về đủ
5 NC9000F Màn   cảm ứng Trung   Quốc               1 KHOATHV Anh   Chúc Hàng   đã về đủ
6 2N6052G Hàng   chính hãng đảm bảo mã in trên sản phẩm chùi không mất ON   Semiconductor TO-3             50 KHOATHV Anh   Sang Hàng đã về đủ
7 X201 3296Z 30 Thích TH Anh Quang Hàng   đã về đủ
8              Thanh nhiệt            (PMTT220-1250
    CE 2017 04)
   
Thông   số:
    – Phi 15mm.
    – Dài 635mm.
    – Điện áp: 220V.
    – Công suất: 1250W.
    – Phần dây điện dài 1,5m- 2m  
   
(lưu   ý tên khắc, phân dây dài 1.5m) 288 dongpt Anh   Hiếu Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *