Hàng Trung Quốc về ngày 28/04/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 28/04/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải Hãng sx Nhân viên Khách hàng Chú  ý
1 Màn   hình LCD 10.1 inch HDMI, 1280*800 + tấm cảm ứng
   

  – Industrial metal OPEN frame  A-level LCD monitor         – Size  10.1 Inch         – Scale  16:10         – Apheliotropic  LED backlight,     lifetime reach a length of 50000 hours         – max. resolution  1280*800         – Visual angle  120°(H) 100°(V)         – Response time  4ms         – interface      VGA+HDMI+AV+TV/BNC         – Input signal  video RGB imitate     0.7v         – Display area (mm)      217(H)X136(V)         – Power supply  12VDC 2.5A
    Trung Quốc DUNGLT C   OANH Hàng   đã về đủ
2 STM32F103VET6   2.8 ” KIT AnhTQ Mr.   Hà Hàng   đã về đủ
3 DS9821 Bàn   phím Mini Chuẩn USB Thieptx Vũ   Hoàng Anh Hàng   đã về đủ
4 DS9821
  Bàn phím Mini Chuẩn PS2 

   
Thieptx Vũ   Hoàng Anh Hàng   đã về đủ
5 正品WEIPU威浦航空插头插座防水连接器SP13-2-3-4-5-6-7-9芯   IP68 Loại   2 chân AnhTQ Anh   Nam Hàng   đã về đủ
6 大功率智能车电机驱动模块BTS7960   43A限流控制半导体制冷驱动 AnhTQ Anh   Nam Hàng   đã về đủ
7 2016年最新升级版   水下舵机 水下机器人rov专用 双金属轴承 AnhTQ Anh   Nam Hàng   đã về đủ
8 Cable   2×1.5 AnhTQ Anh   Nam_Gia Bình Hàng   đã về đủ
9 CY2291SC-104  Trung   Quốc DUNGLT A   VƯỢNG hàng   đã về đủ
10 SN74ACT16245DLR Trung   Quốc DUNGLT
11 HCT125 Trung   Quốc DUNGLT
12  HC4053A  Trung   Quốc DUNGLT
13 ELM327V13SM  Yêu   cầu mua đúng mã hàng loantt Anh Tú Hàng đã về đủ
14 QST310-75 Mua   theo Link THANGTV anh Nhã Hàng đã về đủ
15 HANTEK6022BE 20M Yêu   cầu mua đúng mã hàng LoanTT Anh Hòa Hàng đã về đủ
16 TPS73733DRV YC mua đúng mã hàng LOANTT Anh Phần Hàng đã về đủ
17 Điot   4007 Chân   to Trung   Quốc LOANTT Chú   Minh Hàng đã về đủ
18 BP2822  Hàng mới BPS  Loantt       Chú Minh Hàng đã về đủ
19 MQW210B869MR6 Đặt   gần nhất 09/12/2015 MURATA LOANTT Anh   Cường Hàng đã về đủ
20 V42100 Đặt   gần nhất 09/12/2015 M/A-COM LOANTT Anh   Cường Hàng đã về đủ
21 A50L-0001-0175/M Hàng   đổi cho khách KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *