Hàng Trung Quốc về ngày 27/12/2016


  DANH SÁCH XÁC NHẬN HÀNG TQ VỀ NGÀY  27/12/2016.
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu
  SL
Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 SIE311-IP-SD2-D4  YPC 12 DUNGLT ANH   TẤN Hàng   về Đủ SL
2 Đế   cho van SIE311-IP-SD2-D4  Dùng   được cho van SIE311-IP-SD2-D4 , một đế cắm được 4 van SIE311-IP-SD2-D4      1 DUNGLT ANH   TẤN Hàng   về Đủ SL
3 A44L-0001-0142#50A   (TKC50LB)
  Bảo hành 1 năm, Lâm xác nhận lại qua mail     ngày 06/12/2016
Trung   Quốc DIP 10 KHOATHV Anh   Hào Hàng   về Đủ SL
4 LQ084V1DG21
  Hàng cũ chính hãng đã qua sử dụng, bảo hành 3     tháng, made in Japan
Sharp LCD 2 KHOATHV Anh   Hào Hàng   về Đủ SL
5 Tụ   10UF 400V kích   thước 8*12mm 200 DUNGLT A   HiẾU Hàng   về Đủ SL
6 T01A
  10
HUYVN ANH   THÁI CƯỜNG Hàng   về Đủ SL
7 HZM15NB3TL   (153) Hitachi SOT-23             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   về Đủ SL
8 S7FR01 TQ DIP-9               5 KHOATHV Anh   Thanh Hàng về Đủ SL
9 raspberry   pi camera  2 DUNGLT Hàng về Đủ SL
10 MMPQ6700 On SOP-16 10 KHOATHV Anh   Kiên Hàng về Đủ SL
11 Cầu   chì 140FEE 4 AnhTQ Anh   Mạnh Hàng về Đủ SL
12 TCG075VG2AC-G00 màn   hình Trung   Quốc IGBT 1 DUNGLT A   VƯỢNG  Hàng về Đủ SL
13 MC145406P DIP-16
                    5
HUYVN ANH   PHONG Hàng về Đủ SL
14 P13009A China TO-3P
                  10
KHOATHV Thoa  Hàng về Đủ SL
15 LT1085CT-12 Linear TO-220               5 KHOATHV Anh   Minh  Hàng về Đủ SL
16 APT1004RKN               3 HUYVN ANH   THI Hàng về Đủ SL
17 APT12080LVRG               3 HUYVN ANH   THI Hàng về Đủ SL
18 A7800 mua   lô sản xuất cũ DIP 8
  20
Loantt Anh Thắng Hàng về Đủ SL
19 SI9112DY Vishay SOP-14
                  20
KHOATHV Anh   Thanh Hàng về Đủ SL
20 C1093 NEC TO-92               5 KHOATHV Anh   Minh  Hàng về Đủ SL
21 D78C10AGQ NEC               5 KHOATHV Anh   Minh  Hàng về Đủ SL
22 BUL810  NPN Transistor  STMicroelectronics 3 chân cắm 5 Phạm   Thị Đông Anh Linh Hàng về Đủ SL
23 13NM60N  Mofet  STMicroelectronics 3 chân cắm
  5
Phạm   Thị Đông Anh Linh
  Hàng về Đủ SL
24 STM32L476RGT6 LQFP-64 5 DUNGLT Hàng về Đủ SL
25 STPM01FTR TSSOP-20 10 DUNGLT Hàng về Đủ SL
26 64F2398F20V   H8S/2398 Renesas SMD               2 KHOATHV Anh   Lễ Hàng về Đủ SL
27 SN74LS669N TI DIP-16             20 KHOATHV Anh   Phước Hàng về Đủ SL
28 17FMN-SMT-A-TF   17 Position FFC Connector Contacts, Top   0.039″ (1.00mm) Surface Mount, Right Angle  JST   Sales America Inc.  Connector
  10
Phạm   Thị Đông Anh Lưu Hàng về Đủ SL
29 IPS521G IC   MOSFET HS PWR SW 5A 8-SOIC Infineon   Technologies 8-SOIC 45 Ducdt Anh  Thành Hàng về Đủ SL
30 SN74HC541PW 8 Hàng về Đủ SL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *