Hàng Trung Quốc về ngày 27/08/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 27/08/2016
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 RVA-2500+
  Datasheet
mini-circuits
4
Dinhttk Anh Huấn Hàng đã về đủ
2 STM32F103ZET6 
  LQFP144

12
Dinhttk Anh Huy Hoàng Hàng đã về đủ
3 VS1003B  LQFP48 12 Dinhttk Anh Huy Hoàng Hàng đã về đủ
4 Còi   Chip 5V 9.5x12MM
  Có data kèm theo dưới
3660 DONGPT Hàng đã về đủ
5 Dây   nguồn màu trắng 2 sợi * 0.5mm, dài 1-1.5m
  1 sợi có 16 dây đồng, chiều dài 1.5m
2 DONGPT Hàng đã về đủ
6 LED   Driver 72W Bộ   nguồn trong đèn 72W, không cần dây điều khiển 10 Anhtq Hàng đã về đủ
7 LED   Driver 72W Bộ   nguồn trong đèn 72W, có dây điều khiển Ảnh chụp màn hình_2016-06-27_172749.png2 Anhtq Hàng đã về đủ
8 SFIC-100A UM0247 SFIC 3 Linhtt Anh   Nghị  Hàng đã về đủ
9 24LC16B-I/SN Microchip 20 Linhtt Anh   Nghị  Hàng đã về đủ
10 SN74HC541APWR  Texas   Instruments 10 Linhtt Anh   Nghị  Hàng đã về đủ
11 SN74LS06DR Texas   Instruments 10 Linhtt Anh   Nghị  Hàng đã về đủ
12 tụ hóa 25V 47uF 5*11mm TRUNG   QUỐC 20 Linhtt Anh   Nghị  Hàng đã về đủ
13 tụ hóa 25V 10uF 5*11mm TRUNG   QUỐC 20 Linhtt Anh   Nghị  Hàng đã về đủ
14 Tụ hóa 50V 100uF TRUNG   QUỐC
50
Linhtt Anh   Nghị  Hàng đã về đủ
15
  Dao cắt mica
TRUNG   QUỐC
2
Linhtt Anh   Nghị  Hàng đã về đủ
16 LM339 Comparator 20 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
17 A3214LUA (14L) Hall Sensor 20 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
18 HEF4093BT Smidth Trigger 20 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
19 BC847B NPN 50 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
20 2SC2655 50 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
21 K2391 FET
30
DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
22 F10SC6 Diode Schottky 50 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
23 LE  TVS (SMBG12A) TVS 25 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
24 Z10  Zener   Diode (SMAZ10) 1W 10V 20 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
25 2SK2777  MOSFET 20 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
26 LM358 (SOP8) 20 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
27 TL3842P
  PWM Controller

50
DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
28 M54583FP Darlington Array 10 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
29 2SC3311 BJT 20 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
30 ADM202EA RS232 Driver 50 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
31 KE  TVS (SMBG5.0A) TVS 25 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
32 MM  TVS (SMBG33A) TVS 25 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
33 22uF/100V Capacitor 100 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
34 F10LC40 Diode Schottky 50 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
35 G11  Transistor   (DTB113ZK) 50 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
36 P118  Opto (TLP118) 50 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
37 9BM 5V   Regulator  (XC6209F502MR) 10 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
38 LV04A INV  (74LV04ADR) 10 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
39 7N1004 (H7N1004FN) MOSFET 10 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
40 SS441A Hall Sensor 20 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
41 R36MF2 Triac 10 DINHTTK Anh   QUANG Hàng đã về đủ
42 UC3842AN yêu   cầu mua đúng mã hàng 10 Loantt Anh Thái Hàng đã về đủ
43 TC5036AP yêu   cầu mua đúng mã hàng 5 Loantt Anh Thái Hàng đã về đủ
44 A90L-0001-0580#A 全新 FANUC 5 Loantt Anh Nguyện Hàng đã về đủ
45 MCP73861 
  MCP73861-I/ML
MICROCHIP
5
AnhTQ A   Nam Hàng về sai kiểu chân
46 TP4201  TPOWER 5 AnhTQ A   Nam Hàng đã về đủ
47 TP4212  TPOWER 5 AnhTQ A   Nam Hàng đã về đủ
48 XR2203A  XYSEMI 5 AnhTQ A   Nam Hàng đã về đủ
49 TP4213  SOP8 5 AnhTQ A   Nam Hàng đã về đủ
50 MR4030 Discrete   Semiconductor Modules Power IC Shindengen 20 ducdt Anh   Thái Hàng đã về đủ
51 2VPPCB170 IC   Nguồn Trung   Quốc  2 ducdt Anh   Thái Hàng đã về đủ
52 IKCS17F60F2C Control   integrated Power System  INFINEON 2 ducdt Anh   Thái Hàng đã về đủ
53 1N4736 ZENER   DIODES VISHAY 20 ducdt A   Thịnh Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *