Hàng Trung Quốc về ngày 27/06/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 27/06/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 320240ALA.VER1 320240ALA.VER1   Màn hình hiển thị LCD 5,7 ‘320 * 240 Màn hình công nghiệp Màn hình.  Taiwan modul LCD 1 DOPD A.ĐÔ Hàng đã về đủ
2 L-4060VH/2ID Hàng element 30 LOANTT Anh Mạnh Hàng đã về đủ
3 L-4060VH/2GD Hàng element 10 LOANTT Anh Mạnh  Hàng đã về đủ 
4 按钮戴帽子 12 x 12mm + mũ (blue) OFF-(ON) 4-pin 90 NINH NV Em Dự Hàng đã về đủ
5 按钮戴帽子 12 x 12mm + mũ (red) OFF-(ON) 4-pin 25 NINH NV Em Dự Hàng đã về đủ
6 FK-180SH-12280 DC Motor FK-180SH customized motor Mabuchi 5 NINHNV A. QUANG Hàng đã về đủ
7 SI4432 Trung Quốc QFN20 30 LOAN TT A Quế Dương Hàng đã về đủ
8  MOD01490 (CH530) Màn hình cảm ứng cho điều hòa không khí 5 Loantt Anh Hào Hàng đã về đủ
9 LXL01ZB23BA ONEOOO LCD 2 HUYVN ANH SƠN Hàng đã về đủ
10 SKIIP1513GB172-3D Loại 3D,  đã từng nhập hàng mẫu về   HCM_09012017_TQ loại này về bị lỗi và gửi lại, có thông tin lỗi và cách test qua mail cho Lâm 19/01/2017 Semikron 2 KHOATHV Anh Hán Hàng đã về đủ
11 RFID 125KHZ Thẻ RFID 40 NINHNV CHỊ HUYỀN  Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *