Hàng Trung Quốc về ngày 27/03/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 27/03/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 PSC3000 bộ   chuyển đổi tín hiệu CVBS to BGA  1 Loantt Anh Vượng Hàng đã về đủ
2 LMS430HF18 mới   chính hãng bảo hành 3 tháng  Samsung 1 KHOATHV Anh   Hiền Hàng đã về đủ
3 PC00751C 690V   460A 1 AnhTQ Anh   Nam Hàng đã về đủ
4 7.2″ KYOCERA KHS072VG1AB-G00 Hàng   mới 100%. 1 Loantt Vũ anh Tuấn Hàng đã về đủ
5 Hộp   nhôm KT:   80x50x20mm TQ 32 KHOATHV Anh   Điền Hàng đã về đủ
6 D2SB60 BG   gần nhât 14/11/2016 2A/600V  10 LOANTT Anh Vượng Hàng đã về đủ
7 74LV04A BG   gần nhât 14/11/2016 5   X 4 MM TSSOP-14 10 LOANTT Anh Vượng Hàng đã về đủ
8 M51957BFP BG   gần nhât 14/11/2016 5   X 4 MM SOP-8 10 LOANTT Anh Vượng Hàng đã về đủ
9 SN751178NSR BG   gần nhât 14/11/2016 5   X 10 MM SOP-16 10 LOANTT Anh Vượng Hàng đã về đủ
10 MB3773PF BG   gần nhât 14/11/2016 6   X 5 MM SOP-8 10 LOANTT Anh Vượng Hàng đã về đủ
11 SN74LV244ANSR BG   gần nhât 14/11/2016 4   X 6 MM SOP20 10 LOANTT Anh Vượng Hàng đã về đủ
12 TC4049BF BG   gần nhât 14/11/2016 5   X 10 MM SOP-16 10 LOANTT Anh Vượng Hàng đã về đủ
13 RDA5807M MSOP10 10 Loantt Anh   Quế Dương Hàng đã về đủ
14 6MBP25TEA120-50 IGBT   Module 1200V – 25A FUJI 1 HUYVN ANH   TRUNG Hàng đã về đủ
15 PS21265-AP Power   Driver Module IGBT 3 Phase 600V 20A MITSUBISHI 26-PowerDIP   Module  1 HUYVN ANH   TRUNG Hàng đã về đủ
16 MR3102E 2.4G   Omni-directional
    reader (RS232, TCP/IP)
    Flat plug
Marktrace   RFID 1 HUYVN ANH ĐÔNG Hàng đã về đủ
17 MR3104E 2.4G   Directional reader
    (RS232, RS485, Wiegan,
    TCP/IP) blue color, flat
Marktrace   RFID 1 Hàng đã về đủ
18 MR3850T 2.4G   ultra-thin card tag Marktrace   RFID 20 Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *