Hàng Trung Quốc về ngày 26/12/2016


  DANH SÁCH XÁC NHẬN HÀNG TQ VỀ NGÀY  26/12/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu
  SL
Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 CH4-2032 Đế   cho Pin CR2032, loại đứng Mua   đúng link khách gửi 100 DUNGLT A.MẠNH CƯỜNG Hàng   về Đủ SL
2 GSM900-1800MHZ  Mua   đúng link khách gửi     30 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
3 GX16-8
  16mm-8P
Mua   đúng link khách gửi 1 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
4 GX16-9
  16mm-9P
Mua   đúng link khách gửi 1 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
5 GP2301-TC41-24V  Màn   hình Trung   Quốc 2 DUNGLT A   TuẤN  Hàng   về Đủ SL
6 RV17-K3 Công   tắc biến trở 500Kohm
    Đường kính trục: 6mm.
    Chiều dài trục:L=15mm
    Đường kính ngoài: 14mm
    (không có thì thay thế bằng 17mm như lần sản   xuất trước)
    Đường kính Ren ngoài để vặn đai ốc: 7,5mm
    Kích thước hình vẽ và hình ảnh mẫu trong mục hình ảnh.
    Sai số tổng trở là:Max: 10%
Trung   Quốc
       7,200
Hàng   về Đủ SL
7 Đai   ốc công tắc biến trở 500Kohm mục 1 Hàng   về Đủ SL
8 Long   đen công tắc biến trở 500Kohm mục 1 Hàng   về Đủ SL
9 Long   đen nhựa M7 cho Công tắc biến trở 500Kohm mục 1 Tiêu   chuẩn M7 Kích thước:
    – 7x10x1 mm.
     7,000 Hàng   về Đủ SL
10 TPS3809L30MDBVREP IC   3.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-3 50 DUNGLT A HÙNG Hàng   về Đủ SL
11  2DM860-N-3k Digital   Stepping Motor Driver NEMA 34 7.0A 80V Microstep CNC Cut Machine 2dm860 Jmc 1 DUNGLT Anh   Thái Hàng   về Đủ SL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *