Hàng Trung Quốc về ngày 26/04/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 26/04/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải SL Nhân   viên Khách   hàng Chú ý
1 Connector 4.2mm Bộ đực cái (đủ các loại từ 2P-12P)
    – Mỗi loại 20 cái
20 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã   về đủ
2 20 Hàng đã   về đủ
3 20 Hàng đã   về đủ
4 20 Hàng đã   về đủ
5 20 Hàng đã   về đủ
6 20 Hàng đã   về đủ
7 20 AnhTQ Hàng đã   về đủ
8 Connector 1.25mm Bộ đực cái (đủ các loại từ 2P-12P)
    – Mỗi loại 20 cái
20 Hàng đã   về đủ
9 20 Hàng đã   về đủ
10 20 Hàng đã   về đủ
11 20 Hàng đã   về đủ
12 20 Hàng đã   về đủ
13 20 Hàng đã   về đủ
14 20 Hàng đã   về đủ
15 20 Hàng đã   về đủ
16 20 Hàng đã   về đủ
17 20 Hàng đã   về đủ
18 20 Hàng đã   về đủ
19 Connector 1.0mm https://img.alicdn.com/imgextra/i4/740676578/T2wp0AXPBaXXXXXXXX-740676578.jpg   Bộ đực cái (đủ các loại từ 2P-12P)         – Mỗi loại 20 cái 20 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã   về đủ
20 20 Hàng đã   về đủ
21 20 Hàng đã   về đủ
22 20 Hàng đã   về đủ
23 Connector 2.5mm Bộ đực cái (đủ các loại từ 2P-12P)
    – Mỗi loại 20 cái
20 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã   về đủ
24 20 Hàng đã   về đủ
25 20 Hàng đã   về đủ
26 20 Hàng đã   về đủ
27 20 Hàng đã   về đủ
28 20 Hàng đã   về đủ
29 20 Hàng đã   về đủ
30 20 Hàng đã   về đủ
31 20 Hàng đã   về đủ
32 20 Hàng đã   về đủ
33 20 Hàng đã   về đủ
34 MYN15-471 Varistor 20 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng về sai mã hàng: MYN15 561K
35 CMHZ4679  Mua theo báo giá của Jotrin 50 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã   về đủ
36 CRZ10  Mua theo báo giá của Jotrin 50 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã   về đủ
37 E6C2-CWZ6C Rotary encoder thông số: 5-24VDC, 360P/R 1 KHOATHV Trâm Hàng đã   về đủ
38 KH-8005-PR Mini limit switch thông số: AC250V – 5A 4 KHOATHV Trâm Hàng đã   về đủ
39 A90L-0001-0508
    9WF0624H4D03 
Hàng Trung Quốc sản xuất loại tốt 15 KHOATHV Anh Hào  Hàng đã   về đủ
40 A90L-0001-0441
    1606KL-05W-B59 
Hàng Trung Quốc sản xuất loại tốt 20 KHOATHV Anh Hào  Hàng đã   về đủ
41 A90L-0001-0385#A (109P0424H6D14) Loại 24V-40*40*20mm 15 KHOATHV Anh Hào  Hàng đã   về đủ
42 CHK S007                     Transitor Module 20A-600V
    Hàng mới 100%
    (Đặt gần nhất ngày 13/3/2015)
10 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
43 QF808  10 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
44 74LS05 5 DUNGLT A Tuấn Hàng về   thiếu 1 con
45 A7800A  10 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
46 TD62553S 10 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
47 HC14 5 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
48 74LS156  5 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
49 74LS240   5 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
50 ALS245A  5 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
51 UPC4072    5 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
52 UPC39 5 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
53 AD586KN  5 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
54 P626  Hàng mới 100%
    Kiểu chân: SOP-8
20 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
55 J245 Hàng mới 100%
    Kiểu chân: SOP-8
10 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
56 BP2857D Yêu cầu mua đúng mã hàng 10 LOANTT CHÚ MINH Hàng đã   về đủ
57 BP2836D Yêu cầu mua đúng mã hàng 10 LOANTT CHÚ MINH Hàng đã   về đủ
58 CX-411 cảm biến 4 DUNGLT A ViỆT Hàng đã   về đủ
59 SI4432 Đặt hàng gần nhất ngày 10/03/2016 30 LOAN   TT A Quế Dương Hàng đã   về đủ
60 470uF 16V Tụ cắm  8 x 12mm 20% 105 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
61 220uF 16V Tụ cắm  6 x 12mm 20% 210 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
62 100uF 16V Tụ cắm  5 x 11mm 20% 105 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
63 MT48LC2M32B2TG-7G 5 KHOATHV Anh Tri Hàng đã   về đủ
64 ZLG160128A LCD 160×128, Nền vàng chữ đen 2 KHOATHV Anh Tri Hàng đã   về đủ
65 TMX320VC5502PGF300 2 KHOATHV Anh Tri Hàng đã   về đủ
66 LP3876ES-5.0 5 KHOATHV Anh Tri Hàng đã   về đủ
67 LM2670S-ADJ 5 KHOATHV Anh Tri Hàng về   thiếu 5 con
68 LM2675M-ADJ 5 KHOATHV Anh Tri Hàng đã   về đủ
69 TLV0838CDWR Đặt hàng 1 tuần 3 KHOATHV Anh Tri Hàng đã   về đủ
70 P721F Hàng chính hãng được sản xuất ở nhà máy đặt tại Trung Quốc 300 KHOATHV Anh Hào  Hàng đã   về đủ
71 P621 Hàng chính hãng được sản xuất ở nhà máy đặt tại Trung Quốc 100 KHOATHV Anh Hào  Hàng đã   về đủ
72 P719 Hàng chính hãng được sản xuất ở nhà máy đặt tại Trung Quốc 100 KHOATHV Anh Hào  Hàng đã   về đủ
73 TLP759 Hàng chính hãng được sản xuất ở nhà máy đặt tại Trung Quốc 100 KHOATHV Anh Hào  Hàng đã   về đủ
74 A7860N Hàng chính hãng được sản xuất ở nhà máy đặt tại Trung Quốc 200 KHOATHV Anh Hào  Hàng đã   về đủ
75 RTL8271B 50 DUNGLT A HÙNG Hàng đã   về đủ
76 3706M-E1 5 DUNGLT A HÙNG Hàng đã   về đủ
77 CR6238T  100 DUNGLT A HÙNG Hàng đã   về đủ
78 LNK626PG 50 DUNGLT A HÙNG Hàng đã   về đủ
79 MTD392N 10 DUNGLT A LÂM Hàng đã   về đủ
80 ic D4723GS Hàng mới 10 DONGPT Anh Nghị Hàng đã   về đủ
81 SN74HC04DR  IC HEX INVERTER 14-SOIC 20 DONGPT Anh Nghị Hàng đã   về đủ
82 SN74HC14DR IC HEX SCHMITT-TRIG INV 14-SOIC 20 DONGPT Anh Nghị Hàng đã   về đủ
83 SN74HC541DW IC BUFF/DVR TRI-ST 8BIT 20SOIC 10 DONGPT Anh Nghị Hàng đã   về đủ
84 SN74HC00DR  IC GATE NAND 4CH 2-INP   14-SOIC 20 DONGPT Anh Nghị Hàng đã   về đủ
85  
    Z0409MF 1AA2
10 DONGPT Anh Nghị Hàng đã   về đủ
86 A7800 Hàng mới 10 DONGPT Song Hong Hàng đã   về đủ
87 mosfet K2700 Hàng mới 20 DONGPT Anh Nghị Hàng đã   về đủ
88 100nF SMD 0805 10% 2,000 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
89 1K 1/4W  SMD 0805 5% 3,000 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
90 10K 1/4W SMD 0805 5% 2,500 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
91 300nF  SMD 0805 10% 1,000 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
92 22pF SMD 0805 10%  1,000 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
93  10R 1/4W 0805 5% 1,000 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
94 470R 1/4W 0805 5% 1,000 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
95 1.5k 1/4W 0805 1,000 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
96 3.3k 1/4W 0805 5% 1,000 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
97 APM4953 FET 2 P-Channel (Dual) 210 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
98 LM2577S-ADJ IC REG MULT CONFIG INV ADJ TO263  105 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
99 HT7833 105 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
100 MIC29302WU 105 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
101 Quang trở 12mm 105 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
102 DIODE SS34 210 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
103 DIODE SS14 525 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
104 DIODE 1N4007 735 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
105 Led đỏ SMD 0805 315 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
106 cuộn cảm 100uH cắm 3A 105 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
107 biến trở vi chỉnh 20K W3296-203 104 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
108 CMZ36  DO-214AC(SMA封装)36V 2W 5% 3,000 TuyenNV Anh Minh Hàng đã   về đủ
109 S-8120C 122 TuyenNV Anh Minh   Hàng đã về đủ
110 CRG01(TE85L,Q,M) DIODE GEN PURP 100V 700MA SFLAT 122 TuyenNV Anh Minh Hàng đã   về đủ
111 PSS20S71F6 Từng đặt 1 lần HCM_241215_TQ 1 KHOATHV Anh Duy CN Hàng đã   về đủ
112 MCM6205DJ15  yêu cầu hàng chính hãng 5 Loantt Anh Hùng Hàng đã   về đủ
113 M27C801-80F1 yêu cầu hàng chính hãng 20 Loantt Anh Hùng Hàng đã   về đủ
114 IPB025N10N3 G MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7 10 Thieptx Đào Anh Đức Hàng đã   về đủ
115 ASSR-V622-302E OPTOISO 3.75KV 2CH PHVOLT 8DIPGW 8 Thieptx Đào Anh Đức Hàng đã   về đủ
116 HCPL2530 OPTOISO 2.5KV 2CH TRANS 8DIP 4 Thieptx Đào Anh Đức Hàng đã   về đủ
117 RN-827H “RN-827H”   CATV FTTH Micro Optical Receiver
    in Aluminum profiles casing with Female RF
    connector, European Standard Power Supply(40~860MHz,SC/APC)
50 AnhTQ Anh Phong Hàng đã   về đủ
118 WS-C2950T-24-SI 7 AnhTQ Anh Phong Hàng đã   về đủ
119 SIL100CT64 5 DUNGLT A VƯỢNG Hàng đã   về đủ
120 IS41LV16100-50T  10 DUNGLT A VƯỢNG Hàng đã   về đủ
121 MT4LC4M16R6TG-5 F 10 DUNGLT A VƯỢNG Hàng đã   về đủ
122 F65550B  2 DUNGLT A VƯỢNG Hàng đã   về đủ
123 AS82527 5 DUNGLT A VƯỢNG Hàng đã   về đủ
124 47nF  1% YC mua đúng mã hàng 100 LOANTT Anh Phần Hàng đã   về đủ
125 4700pF YC mua đúng mã hàng 100 LOANTT Anh Phần Hàng đã   về đủ
126 3300pF YC mua đúng mã hàng 100 LOANTT Anh Phần Hàng đã   về đủ
127 4.87K 1% YC mua đúng mã hàng 100 LOANTT Anh Phần Hàng đã   về đủ
128 52.3 ohm, 1% YC mua đúng mã hàng 100 LOANTT Anh Phần Mua nhầm loại 52.3K Ohm, khách đồng ý nhận hàng
129 TM4C1294NCPDTI3 YC mua đúng mã hàng 10 LOANTT Anh Phần Hàng đã   về đủ
130 TLV320AIC3107 YC mua đúng mã hàng 6 LOANTT Anh Phần Hàng đã   về đủ
131 HX1198FNL YC mua đúng mã hàng 6 LOANTT Anh Phần Hàng đã   về đủ
132 TPD4S012DRYR YC mua đúng mã hàng 10 LOANTT Anh Phần Hàng đã   về đủ
133 TPS767D318QPWPRQ1 YC mua đúng mã hàng 10 LOANTT Anh Phần Hàng đã   về đủ
134 SLVU2.8-4.TBT YC mua đúng mã hàng 6 LOANTT Anh Phần Hàng đã   về đủ
135 CP2102 YC mua đúng mã hàng 6 LOANTT Anh Phần Hàng đã   về đủ
136 1000pF YC mua đúng mã hàng 4,000 LOANTT Anh Phần Hàng đã   về đủ
137 ARF463AP1G Mosfet 5 KHOATHV Anh Tuấn Hàng đã   về đủ
138 ARF463BP1G Mosfet 5 KHOATHV Anh Tuấn Hàng đã   về đủ
139 Nam châm Sm2Co17 hàng mẫu DUNGLT Việt Hàng đã   về đủ
140 CNC-602A Hàng đầy đủ phụ kiện
     Ngày đặt hàng gần nhất 12/11/2015
1 LOANTT Anh Đào Đình Tâm Hàng đã   về đủ
141 ZGA20RU1100i Thông số: 12V-5rpm, từng đặt hàng HCM_05032016_TQ 40 KHOATHV Anh Hùng Hàng đã   về đủ
142 Pin Laptop DELL inspiron 1420  Pin Laptop DELL 1 LOANTT ANH NGHĨA Hàng đã   về đủ
143 Pin Laptop Compaq CQ40 Pin Laptop HP 1 LOANTT ANH NGHĨA Hàng đã   về đủ
144 TM150SA-6  Hàng cũ đã qua sử dụng ( anh Núi báo lại ngày  9/04/2016) 10 LOANTT ANH NGHĨA Hàng đã   về đủ
145 RL6-25 50 LOANTT ANH NGHĨA Hàng đã   về đủ
146 CBB61 450VAC 4.5UF 50 LOANTT ANH NGHĨA Hàng đã   về đủ
147 ZS1DF02N1G25  5 THIEPTX LẠI TRUNG ANH Hàng đã   về đủ
148 ZS1DF02N1E20 10 THIEPTX LẠI   TRUNG ANH Hàng đã   về đủ
149 ZS1DF02N1D16 5 THIEPTX LẠI   TRUNG ANH Hàng đã   về đủ
150 IRFP440 20 AnhTQ Anh Nguyễn   Quang Hàng đã   về đủ
151 TNY178 AC/DC Converters 21.5W (85-265 VAC) 28 W (230 VAC)            5 Thieptx Vũ Hoàng Anh Hàng đã về đủ
152 SLA7024M
  IC MOTOR DRIVER PAR 18SIP
5 Thieptx Anh Thái Hàng đã về đủ
153 OBD 16PIN Yêu cầu mua đúng mã hàng 5 loantt Anh Tú Hàng đã về đủ
154        
    收藏(1) 分享复制链接 举报
    新品光功率计红光源一体机 红光笔光纤光功率计测试仪 红光笔10mw
Loại máy có phát laser 10mW
    (Anh Tân báo qua Yahoo 120 tệ)
8 LOANTT Anh Tạ Bắc Sơn Hàng đã về đủ
155 Modem GSM
    SIM800C
    Mua theo link R&D gửi 105 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã về đủ
156 GSM/GPRS/g built-in antenna, PCB antenna Mua theo link R&D gửi 105 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã về đủ
157 Khay SIM card 6P 79 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng về thừa 9 cái
158 Thạch anh 8Mhz
   
100 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng về thừa 20 cái
159 包邮4U2汽车摩托车改装led大灯辅助灯雾灯远光射灯40W超亮送支架 Màu trắng lạnh không nháy 4 AnhTQ Anh Nam Hàng đã về đủ
160 PCB模组架72mm宽/继电器模组架/DIN35/模组盒/可根据PCB尺寸定做 Cả bộ 3 phần,thân rộng 72mm dài 10cm 20 AnhTQ Anh Nam Hàng đã về đủ
161 PCB模组架107mm宽/继电器模组架/DIN35/模组盒/可根据PCB尺寸定做 Cả bộ 3 phần, thân rộng 107mm dài 10cm 20 AnhTQ Anh Nam Hàng đã về đủ
162 CLE266 CE 全新原装 一个起拍 即拍即发 2 AnhTQ Anh Nam Hàng đã về đủ
163 UM2026C-3WG 1 KHOATHV Anh PDuy Hàng đã về đủ
164 ống thủy tinh Phi 70 x L112mm ( Phủ bì ), dày 5mm 1 DUNGLT Vượng Hàng đã về đủ
165 ống thủy tinh Phi 50 x L130mm ( Phủ bì ) , dày 5mm 10 DUNGLT Vượng Hàng đã về đủ
166 Board giải mã MP3 không có amplifier
    -Lấy màu đen
          10 THANGTV Anh Phong Hàng đã về đủ
167 Antenna GPS 
  GPS antenna active         – Polarization: RHCP & Linear         – Gain : > 22 dB (Max 50 dB)         – V.S.W.R : < 2         – Noise Figure: < 1.5 dB         – Voltage: DC2.7-5V         – Frequency Range: 1560 – 1616 MHz.          – RG174 cable length: 1M         – Connector: SMA male – right angle         Impedance: 50 Ohm
105 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *