Hàng Trung Quốc về ngày 25/09/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 25/09/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 PIC16F688 SOIC14,   khoảng cách chân = 39MM 110  HươngNTT   A.Nam  Hàng đã về đủ
2 Led sáng đỏ, 0603 SMD 110 Hàng đã về đủ
3 Led phát hồng ngoại, Ø3 DIP 110 Hàng đã về đủ
4 NCP1402SN30 SOT23-5 110 Hàng đã về đủ
5 LMV321 SOT23-5 110 Hàng đã về đủ
6 A1015 SOT-23 110 Hàng đã về đủ
7 Tụ C1 10uF, 1206 SMD 110 Hàng đã về đủ
8 Tụ C2 105, 1206 SMD 110 Hàng đã về đủ
9 Tụ C3 106, 1206 SMD 110 Hàng đã về đủ
10 Diod Shottky SS14, DSO-C2/X2.3 SMA 110 Hàng đã về đủ
11 Cảm biến ánh sáng TEPT4400, loại cắm  Ø3 DIP-2 110 Hàng đã về đủ
12 TA7272P Trung Quốc HSIP 10 10 DUNGLT A.HOÀNG Hàng đã về đủ
13 ZTE san pham cua VNPT mytv STB set top box remote control YC mua đúng mã hàng ZTE 100 Loantt A.Nghĩa Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *