Hàng Trung Quốc về ngày 25/04/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 25/04/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 LM64P101 Sharp LCD               1 KHOATHV Anh   Phước Hàng   đã về đủ
2 ống   nhựa phi 38mm  50mét,   chịu nhiệt : 120 độ C 50 LOANTT anh   Vượng  Hàng đã về đủ
3 A7800A Số   seri dạng 15xx trở lên, để lấy hàng năm sản xuất 2015 trở lại đây Avago SOP-8           100 KHOATHV Anh   Hào  Hàng đã về đủ 
4 TLP759 Số   seri dạng 15xx trở lên, để lấy hàng năm sản xuất 2015 trở lại đây,  Toshiba SOP-8           300 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ
5 XC3S400A-4FTG256C Xilinx BGA 2 KHOATHV Anh   Minh  Hàng   đã về đủ
6 ADS5277IPFP TI QFP-80 2 KHOATHV Anh   Minh  Hàng đã về đủ
7 ADV7125KSTZ140 Analog QFP-48 3 KHOATHV Anh   Minh  Hàng   đã về đủ
8 VCA8617 TI QFP-64 2 KHOATHV Anh   Minh  Hàng đã về đủ
9 GM5621-LF Genesis QFP-128 3 KHOATHV Anh   Minh  Hàng   đã về đủ
10 HF161F-W-24-HT Relay   24V-31A-250VAC Hongfa PIN-4 3 KHOATHV Anh   PDuy Hàng đã về đủ
11 HD64F2134ATF20V Hàng   mới chính hãng Resenas QFP             10 KHOATHV Anh   Hiếu Hàng đã về đủ
12 TECSIS1453 0-3500psi Loại không có lỗ viền 3 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
13 ENC471D-14A Fuji DIP-2             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
14 HCPL-4504   (A4504) Số   seri dạng 15xx trở lên, để lấy hàng năm sản xuất 2015 trở lại đây,  Avago SOP-8           300 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
15 C1000B Yêu   cầu mua đúng mã hàng 2 Loantt anh Hòa Hàng   đã về đủ
16 Merry   SX15  kìm cắt máng nhựa               1 Dongpt Anh   Thương Hàng   đã về đủ
17 AVR-R448  Yêu   cầu mua đúng mã hàng 4 Loantt anh Hòa Hàng   đã về đủ
18 A44L-0001-0165#200A Số   seri dạng 16xxx trở lên, để lấy hàng năm sản xuất 2016 trở lại đây Fanuc             20 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
19 A44L-0001-0165#400A Số   seri dạng 16xxx trở lên, để lấy hàng năm sản xuất 2016 trở lại đây Fanuc             10 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
20 A44L-0001-0165#600A Số   seri dạng 16xxx trở lên, để lấy hàng năm sản xuất 2016 trở lại đây Fanuc             10 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
21 NHD-0224BZ-FL-GBW LCD 10 Thích TH Anh Quang Hàng   đã về đủ
22 MinIR-5  hàng mới chính hãng , loại 0-5%  Đã   từng mua ngày 12/10/2016           1 Thichth A   Tuấn ANH Hàng   đã về đủ
23 A070VW08   V2 PMP AUO   Display panel 7″, hàng mới bảo hành 6 tháng,  Trung   Quốc LCD             10 KHOATHV Anh   Hiếu Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *