Hàng Trung Quốc về ngày 25/04/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 25/04/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải SL Nhân   viên Khách   hàng Chú  ý
1 Trở 100K 1/2 W
    MUA DẠNG ĐÓNG TÚI
    5,000 LOANTT Chú Minh Hàng đã   về đủ
2 Điot 4007 Chân to   15,000 LOANTT Chú Minh Hàng đã   về đủ
3 Bóng C1815 Rohs Chân thường   35,000 LOANTT Chú Minh Hàng đã   về đủ
4 Zenner 24V 1W_Semtech Hàng mới 100%     5,000 LOANTT Chú Minh Hàng đã   về đủ
5 Tụ 47u 25V Hàng mới 100%   10,000 LOANTT Chú Minh Hàng đã   về đủ
6 Tụ hóa 4,7u 50V Hàng mới 100%     5,000 LOANTT Chú Minh Hàng đã   về đủ
7 Tụ hóa 1u 50V Hàng mới 100%     5,000 LOANTT Chú Minh Hàng đã   về đủ
8 Tụ hóa 100u 50V Hàng mới 100%     5,000 LOANTT Chú Minh Hàng đã   về đủ
9 TA2012 yêu cầu đúng loại link khách gửi 5 LOANTT ANH NGHĨA Hàng đã   về đủ
10 C1815 525 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
11     HN27C4096G-10 yêu cầu hàng chính hãng 20 Loantt Anh Hùng Hàng đã   về đủ
12 MF851 khu vực chống muỗi 20 mét vuông trở xuống  1 DUNGLT A VƯỢNG Hàng đã   về đủ
13 CBB61-2UF450VAC  như link khách gửi 100 LOANTT ANH NGHĨA Hàng đã   về đủ
14 XC2S100EPQ208 Đặt hàng 1 tuần 3 KHOATHV Anh Tri Hàng đã   về đủ
15 ASDH-1 Cảm biến EC dinh dưỡng 5 THIEPTX LẠI TRUNG ANH Hàng đã   về đủ
16 ASPS2121 Cảm biến pH dinh dưỡng 5 THIEPTX LẠI TRUNG ANH Hàng đã   về đủ
17 DSF-2-B-ED2  Van điện từ ống chính (24VAC_NC_BPT) 10 THIEPTX LẠI TRUNG ANH Hàng đã   về đủ
18 DSF-1.5-B-EL  Van điện từ ống nhánh (24VAC_NC_BPT) 20 THIEPTX LẠI TRUNG ANH Hàng đã   về đủ
19 DSF-1M-FF 
  Van điện từ ống nhánh (24VAC_NC_BPT)
20 THIEPTX LẠI TRUNG ANH Hàng đã   về đủ
20 Connector SMA antenna GPS Connector Antenna GPS
    Connector Type: Jack, Female Socket
    Frequency – Max: 12.4GHz
    Impedance: 50 ohm
105 DONGPT Phòng R&D Techpal Hàng đã   về đủ
21 Camera HDMI Thông số:
    – Camera system: 14.0M, 1/2.3″ color CMOS, 4608×3288, HDMI, USB2.0, TF   Card slot, C Mount, 30fps @720P(1280X720)
    – Optical system: 0,7 – 4,5X zoom lens / Magnification: 7X ~ 45X Zoom
1 DUNGLT A Trung Hàng đã   về đủ
22 Đầu mũi khoan 10mm 14 DUNGLT A VƯỢNG Hàng đã   về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *