Hàng Trung Quốc về ngày 24/04/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 24/04/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 F4 SMA 100 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
2 TCBT-14+  BIAS   TEE / SURF MT / RoHS minicircuits 10 dongpt Anh   hải  Hàng đã về đủ
3 YM1204PFB1 Quạt   làm mát 5 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
4 PCI-8164 1 Loantt Anh   Hòa  Hàng đã về đủ
5 503-3021-162   DWU-135 MTI-LTC-010 made   in Taiwan Trung   Quốc 2 KHOATHV Anh   Minh Hàng đã về đủ
6 IX30-Zwave Z-Wave   Plus PIR Motion Sensor 2 Thichth Anh   Phong Hàng đã về đủ
7 Raspberry   Pi 3 Model B Cpu   lõi 4 1.2gb , ram 1gb , xử lý 64 bit wifi Blue tooth 4 Thichth Anh   Phong Hàng đã về đủ
8 Raspberry   Pi Aluminum Black Case Original   Raspberry Pi 3 Model  4 Thichth Anh   Phong Hàng đã về đủ
9 Điện   trở sấy DJR   loại 75W-220VAC-50Hz, KT: 160x100mm TQ 15 KHOATHV Anh   Quỳnh Hàng đã về đủ
10 EP2C35F672C8N Altera BGA-672 2 KHOATHV Anh   Minh  Hàng đã về đủ
11 LM2902DR  TI SOP-14 20 KHOATHV Anh   Chiến Hàng đã về đủ
12 ADA4851-4YRUZ Analog TSSOP-14 5 KHOATHV Anh   Minh  Hàng đã về đủ
13 PS2   DIN 8 Cổng   PS2 50 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
14 KE   (SMBG5.0A) TVS 50 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
15 IRF440 TO-247 30 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
   
16 3.3uF   50V 5*11mm 50 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
17 G4PC30UD TO-247 10 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
18 DB9   Male-Male 5 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
19 LS05 SOP14 30 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
20 474   400V CBB22 100 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
21 1R0   (CM453232-1R0) Cuộn   cảm 30 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
22 ADM483 SOP8 30 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
23 AD627B SOP8 30 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
24 100uF   50V 8*12mm 50 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
25 LV04A   (74LV04ADR) Inverter SOP14 30 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
26 LE   (SMBG12A) TVS 25 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
   
27 330uF   35V 10*16mm 50 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
28 560   Ohm 2512 100 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
29 93LC86 Bộ   nhớ ROM DIP-8 10 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
30 SCM1110MF IGBT 3 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
31 GIPS20K60 IGBT 8 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
32 PS21565-P IGBT 5 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
33 Z10   (SMAZ10) 1W   10V DO-214AC 20 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
34 100   kOhm 0.05 0805 200 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
35 1   kOhm  0.05 0805 200 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
36 22   Ohm 0.05 0805 200 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
37 2SK2645 FET TO-220F 10 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
38 A314J SOP12 50 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
39 10uF   50V 5*5mm SMD 50 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
40 61FC4 TO252 20 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
41 IRFBG30 TO-220 20 Thích   TH Anh   Quang Hàng đã về đủ
42 30848-387 PART.FRONT   PANEL 6U 10HP Schroff 5 DONGPT anh   Thành Hàng đã về đủ
43 NL6448BC20-08E 1 Anh   Vượng  Hàng đã về đủ
44 SP14N003 Hàng   mới chính hãng bảo hành 1 năm, made in Taiwan, đã từng đặt hàng    Hitachi 1 KHOATHV Anh   Chúc Hàng đã về đủ
45 DWS-5640 Link   khách gửi 5 DONGPT Anh   Phương Hàng đã về đủ
46 WR90   Waveguide to Coaxial Adapter  Link   chính hãng  ainfoinc 3 dongpt Anh   hải  Hàng đã về đủ
47 ống   thủy tinh Phi   70 x L112mm ( Phủ bì ), dày 5mm 10 LOANTT Anh   Vượng  Hàng đã về đủ
48 ống   thủy tinh Phi   50 x L130mm ( Phủ bì ) , dày 4.5mm 10 LOANTT Hàng đã về đủ
49 LMC7660IN 10 Hàng đã về đủ
50 LMS430HF18 mới   chính hãng bảo hành 3 tháng  Samsung 8 KHOATHV Anh   Hiền Hàng đã về đủ
51 LQ080V3DG01 Hàng bảo hành 3 tháng, Made in Japan Sharp LCD   8inch 1 KHOATHV Anh   Hiếu Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *