Hàng Trung Quốc về ngày 22/05/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 22/05/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 AWM   20861 105C 60V VW-1 -F- 40P Cable FCC               2 Loantt A   TuẤN  Hàng đã về đủ
2 Adaptor 12V2A JACK   3,5×1,35
    yêu cầu mua hình ảnh giống link
50 Loantt Anh Nghĩa  Hàng đã về đủ
3 Tấm   cảm ứng của màn hình (G150XG01) Trung   Quốc 2 LOANTT Anh   Vượng   Hàng đã về đủ 
4 JRC2403 Comparator TQ SOP-8   (wide)             50 NINHNV A.   QUANG NGỌC Hàng đã về đủ
5 HW-101A-G Hall   Element TQ SOT-143B             50 NINHNV A. QUANG NGỌC Hàng   đã về đủ
6 BGM2804 Structure:   12N14P
    – Resistance: 10.0omh
    – Weight: 41.42g
    – Cable: 0.19mm
    – Rotation: 100T
    – Base center pitch: 16mm and 19mm
RCTIMER               3 NINHNV NGUYỄN HÙNG Hàng đã về đủ
7 YLPN0356A Professional   KTV Anti-Whistle Processing Board Feedback Frequency Shift Anti-Self-Excited   Module Microphone Fly Wheat Suppressor Frequency Shift Device YINLIAN               5 HUYVN Anh   Việt Hàng   đã về đủ
8 JW1FSN-DC12V 5 chân 10 Loantt Anh Nghĩa  Hàng đã về đủ
9 LQ121S1LG45 LCD   12.1, hàng chính hãng bảo hành 1 năm Sharp               3 KHOATHV Anh   Minh Hàng   đã về đủ
10 hàng   mẫu  USB   wire camera               1 Anh Trường Hàng đã về đủ
11 B0505LS-1WR2 Hàng   mới Mornsun 50 Phạm   Thị Đông Anh Phạm Hàng đã về đủ
12 TD501D485H-A Hàng   mới. Mornsun 26 Phạm   Thị Đông Anh Phạm Hàng   đã về đủ
13 DAC4815AP BB DIP-28               2 KHOATHV Anh   Tài Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *