Hàng Trung Quốc về ngày 21/09/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 21/09/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 D 8000MAH Gói Pin 12V YNE 20 THÍCH Luyện Tuấn Anh Hàng đã về đủ
2 ống nhựa phi   38mm  50mét, chịu nhiệt : 120 độ C, độ dày 1.5mm           100 DUNGLT A Vượng Hàng đã về đủ
3 Ống ruột gà phi   10 Ống luồn dây diện đàn hồi màu đen
    (10*13: dày 1.5mm)
500m NINHNV A Kích Hàng đã về đủ
4 Ống ruột gà phi   12 Ống luồn dây diện đàn hồi màu đen
    (12*15.8: dày 1.9mm)
500m NINHNV A Kích Hàng đã về đủ
5 HAS 400-P hàng TQ mới Trung   Quốc DIP               3 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
6 FC-20P Loại 2.54mm, lấy 1 cặp gồm: đực và cái PIN-20           500 KHOATHV A Cường Hàng đã về đủ
7 HF-KP23JK-S11 hàng chính hãng bảo hành 1 năm Mitsubishi Motor               3 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *