Hàng Trung Quốc về ngày 20/05/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 20/05/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 HFS-25 FLOW   SWITCH Rate 0~10 bar  Elecall                    3 KHOATHV Hà  Hàng   đã về đủ
2 E50S8-360-6-L-5 ENCODER   SVDC+5% Resolution 360 Autonics                    4 KHOATHV Hà  Hàng đã về đủ
3 HWK23 5-250V   DC/AC ; 1:100MA cảm   biến                  10 HUYVN ANH   VIÊN  Hàng đã về đủ 
4 ZP-300AR-800V GENERAL   DIODE ZP A 800V-300A, Include: Bolt China                  10 KHOATHV Hà  Hàng đã về đủ
5 SE350 SE-350 TQ 10 LoanTT Anh Hoàn Hàng   đã về đủ
6 3M 10350 Hàng   mới 18 Phạm   Thị Đông Anh Tài Hàng đã về đủ
7 AD7847AN IC Analog   Devices DIP-24 2 HUYVN ANH   CƯỜNG Hàng   đã về đủ
8 M54532P IC Mitsubishi DIP-16 10 HUYVN ANH   CƯỜNG Hàng đã về đủ
9 ZS1R5   2405 DC-DC   CONVERTER COSEL 10 HUYVN ANH   CƯỜNG Hàng   đã về đủ
10 ZS6   2405 DC-DC   CONVERTER COSEL 10 HUYVN ANH   CƯỜNG Hàng đã về đủ
11 CX-411 bộ   gồm: đầu phát và thu (CX-411E+CX-411D) Panasonic 1 KHOATHV Anh   Trường Hàng đã về đủ
12 NW3P16-42C FUJI                    1 HUYVN ANH  TUẤN ANH Hàng đã về đủ
13 ZW6   2415 DC-DC   CONVERTER COSEL 10 HUYVN ANH   CƯỜNG Hàng   đã về đủ
14 HF46F-24-HS1 Relay   24V 5A 5 chân HF DIP             1,000 Dongpt Anh   Việt Hàng   đã về đủ
15 GMC-220  Coil 110VAC , yêu cầu mua hàng chính hãng LS 2 Loantt anh Hào Hàng   đã về đủ
16 HSD070I651 không   có cảm ứng, bảo hành 1 năm Trung   Quốc LCD                    5 KHOATHV Anh   Hiếu Hàng   đã về đủ
17 HSD070I651 không   có cảm ứng, bảo hành 1 năm Trung   Quốc LCD                    5 KHOATHV Anh   Hiếu Hàng   đã về đủ
18 Đầu   cose Dùng   cho KF2510-5P và KF2510-10P TQ           20,000 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
19 Hàng   mẫu Bobin 20 LoanTT Chú   Minh Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *