Hàng Trung Quốc về ngày 18/04/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 18/04/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 SIM900A   mini V5.1 Nguồn   cấp: 4.5-5V, có thể sử dụng với nguồn dòng thấp từ 500mAh trở lên (như cổng   USB, nguồn từ Board Arduino). Khuyên dùng nguồn 2A để đảm bảo hiệu suất hoạt   động của SIM
    Dòng khi ở chế độ chờ: 10 mA
    Dòng khi hoạt động: 100 mA đến 2A.
    Kích thước: 2.5 cm x 3.1 cm
            10 HUYVN ANH   HOÀN Hàng   về đủ
2 GM5221-LF Genesis QFP-208 3 KHOATHV Anh   Minh Hàng   về đủ
3 10 Ohm 2010 100 Thích TH Anh Quang Hàng   về đủ
4 M54583FP SOP20 10 Thích TH Anh Quang Hàng   về đủ
5 UC3844 SOP-8 10 Thích TH Anh Quang Hàng   về đủ
6 FSBF15CH60BT IGBT 3 Thích TH Anh Quang Hàng   về đủ
7 L6203 ZIP-11 20 Thích TH Anh Quang Hàng   về đủ
8 GVA-123+ Hàng   mới chính hãng  minicircuits SOT-89 5 dongpt Anh   hải  Hàng   về đủ
9 UC2844BDG SOP14 20 Thích TH Anh Quang Hàng   về đủ
10 NFM41PC155B1H3 1806 50 Thích TH Anh Quang Hàng   về đủ
11 1.5KE400A TVS 22 Thích TH Anh Quang Hàng   về đủ
12 MM (SMBG33A) TVS 29 Thích TH Anh Quang Hàng   về đủ
13 FS1500NS 10 Thích TH Anh Quang Hàng   về đủ
14 L86V7666 OKI TQFP-100               5 HUYVN ANH   VINH Hàng   về đủ
15 SA158 DO-213AB 100 Thích TH Anh Quang Hàng   về đủ
16 EP2W1+  Hàng   mới, chính hãng Minicircuits 3 dongpt Anh   hải Hàng   về đủ
17 HB611-3P 3   poles, chân thẳng, có chắn, 6.35mm Hoặc   mua SL MOQ       100 Dongpt Anh   Thành Hàng   về đủ
18 DP200A   2123XBL.GN  AC220/240V – 0.14/0.12A – In 22/21W / Out   1.55/2.45W, KT: 120x120x38 mm, made in China, đã nhập HCM_16012017_TQ Sunon Loại   vuông 2 KHOATHV Anh   Quỳnh Hàng   về đủ
19 FP-108EX-S1-B :   AC220V/240V – 0.22A – 38W, KT: 172x150x51mm, made in Taiwan, đã nhập   HCM_16012017_TQ Commonwealth Loại   tròn 1 KHOATHV Anh   Quỳnh Hàng   về đủ
20 VA87M bàn   phím cơ number #12, bảo hành 1 năm Varmilo 4 KHOATHV Anh   Đường Hàng   về đủ
21 VB87M bàn   phím cơ number #12, bảo hành 1 năm Varmilo 2 KHOATHV Anh   Đường Hàng   về đủ
22 VA87M bàn   phím cơ number Greenery, bảo hành 1 năm Varmilo 1 KHOATHV Anh   Đường Hàng   về đủ
23 Bóng   C1815 Rohs Chân   thường ChongXing   ROSH DIP       35,000 LOANTT Chú   Minh Hàng   về đủ
24 Zenner   24V 1W_Semtech Hàng   mới 100% SEMTECH Xuyên         5,000 LOANTT Chú   Minh Hàng   về đủ
25 Tụ   47u 25V Hàng   mới 100% Chenxing Xuyên       10,000 LOANTT Chú   Minh Hàng   về đủ
26 Tụ   hóa 4,7u 50V Hàng   mới 100% Chenxing Xuyên         5,000 LOANTT Chú   Minh Hàng   về đủ
27 Tụ   hóa 1u 50V Hàng   mới 100% Chenxing Xuyên         5,000 LOANTT Chú   Minh Hàng   về đủ
28 Tụ   hóa 100u 50V Hàng   mới 100% Chenxing Xuyên         5,000 LOANTT Chú   Minh Hàng   về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *