Hàng Trung Quốc về ngày 17/12/2016


  DANH SÁCH XÁC NHẬN HÀNG TQ VỀ NGÀY  17/12/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu
  SL
Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 TR-20430M100-H114 Bộ   lọc dầu 2 Dinhttk Anh Chỉnh Hàng   về Đủ SL
2 KSD301   Relay nhiệt KSD301 120 độ 10A 250V thường   đóng  Hàng   đã có mẫu về  Relay     640 Phạm   Thị Đông anh Minh Hàng   về Đủ SL
3 T6015T
  Công tắc tự hoàn nguyên         Mã chức năng là 3: ON-OFF-ON         Cần dài 15mm         Chân vặn 9.5mm         Cần dài 12.8MM Phần đồng xoắn 12.25
30 AnhTQ A   Nam  Hàng   về Đủ SL
4 CD4000BE
  IC GATE NOR 4CH 2- INP 14-DIP
Texas   Instruments 14DIP
  7
ducdt a   Long Hàng   về Đủ SL
5 SN65LVDS32D  SOP16 20 AnhTQ Anh   Việt Hàng   về Đủ SL
6 74AHC00D  SOP14
  20
AnhTQ Anh Việt Hàng   về Đủ SL
7 RFSA2013TR7 IC   VOLTAGE CNTRLD ATTEN 16QFN
  16QFN

  10
Dinhttk Nguyễn   Tiền Hải Hàng   về Đủ SL
8 STP14NK50Z  Mofet  STMicroelectronics 3 chân cắm
  5
Phạm Thị Đông Anh Linh Hàng   về Đủ SL
9 OB2212AP DIP-8 50 DUNGLT A   HiẾU Hàng   về Đủ SL
10 VIPER12A DIP-8 50 DUNGLT A   HiẾU Hàng   về Đủ SL
11 FQP2N60 TO-220         20 DUNGLT A   HÙNG Hàng   về Đủ SL
12 IRF9540N TO-220         20 DUNGLT A   HÙNG Hàng   về Đủ SL
13 2MBI300U4D-120-50 
  Hàng cũ đã qua sử dụng         yêu cầu chọn con đẹp có vít vặn, yêu cầu mua đúng nguồn cũ đã đặt
 đặt gần nhất 12/09/2016
  4
Loantt Anh   Nghĩa Hàng   về Đủ SL
14 LM2596HVS-ADJ Mua   đúng link khách gửi TO263
  200
DUNGLT A MẠNH   CƯỜNG Hàng   về Đủ SL
15 SMBJ6.8CA Mua   đúng link khách gửi 750 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
16 AMS1117 3.3V Mua   đúng link khách gửi SOT-223 110 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
17 MBRS360  Mua   đúng link khách gửi DO-214AA 110 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
18 SS34  Mua   đúng link khách gửi DO-214AC
  220
DUNGLT Hàng   về Đủ SL
19 RXEF090 cầu chì tự phục   hồi Mua   đúng link khách gửi Cắm
  110
DUNGLT Hàng   về Đủ SL
20 TSMD100-1206 cầu chì tự phục   hồi Mua   đúng link khách gửi 220 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
21 SMD0805-010 cầu chì tự phục   hồi Mua   đúng link khách gửi 110 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
22 STM32F103RCT6 Mua   đúng link khách gửi LQFP64 100 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
23 EVQ-P4MB3K 3*6*3.5MM Mua   đúng link khách gửi
  200
DUNGLT Ảnh chụp màn hình_2016-06-27_172749.png   Hàng về Đủ SL
24 2SC1815 Mua   đúng link khách gửi SOT23 550 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
25 5PF 1394-01 mini-USB Mua   đúng link khách gửi 100 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
26 Thạch anh 8M Mua   đúng link khách gửi Cắm 100 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
27 Socket MicroSD   TF ( V3) Mua   đúng link khách gửi 110 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
28 Cuộn Cảm 100uH   3A Mua   đúng link khách gửi 220 DUNGLT 1.PNG   Hàng về Đủ SL
29 Tụ nhôm   50V220UF  Mua   đúng link khách gửi 110 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
30 Tụ Nhôm 220uF   16V Mua   đúng link khách gửi 530 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
31 CR2032 Pin   3V Mua   đúng link khách gửi 100 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
32 Jump 2.54mm   1×40 giăm đực, đơn   2.54mm, thẳng, 40 chân Mua   đúng link khách gửi 200 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
33 Trở   3.3k 0805 Mua   đúng link khách gửi 5000 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
34 LED0805 màu đỏ Mua   đúng link khách gửi dán 110 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
35 LED0805 màu xanh lá Mua   đúng link khách gửi dán 440 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
36 CH4-2032 Đế cho Pin   CR2032, loại đứng Mua   đúng link khách gửi 100 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
37 XH2.54   2P connector   2pin, dây dài 10cm Mua   đúng link khách gửi 120 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
38 XH2.54   4P connector   4pin, dây dài 10cm Mua   đúng link khách gửi 650 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
39 GX16-8 16mm-8P Mua   đúng link khách gửi 105 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
40 GX16-9 16mm-9P Mua   đúng link khách gửi 105 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
41 EPF8282ATC100-4 FPGA – Field   Programmable Gate Array FPGA – Flex 8000 26 LABs 78 IOs Altera 100TQFP 4 Ducdt Anh   Thái Hàng   về Đủ SL
42 LAS1-AWF-D  đèn   vuông 24V, màu trắng, 2 chân ONPOW 20 AnhTQ A Nam  Hàng   về Đủ SL
43 A61L-0001-0093 Tosoku LCD           2 KHOATHV Anh Hào Hàng   về Đủ SL
44 LM64P101 Đã   từng nhập HCM_21092016_TQ Sharp LCD
                6
KHOATHV Anh   Hào Hàng   về Đủ SL
45 GSM900-1800MHZ  Mua   đúng link khách gửi
  105
DUNGLT Hàng   về Đủ SL
46 Anten   GPS Mua   đúng link khách gửi      105 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
47 SMA-KWE Đầu ăng ten Mua   đúng link khách gửi 200 DUNGLT Hàng   về Đủ SL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *