Hàng Trung Quốc về ngày 17/05/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 17/05/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Chú ý
1 MA16x100SCALB AIRTAC 2 DUNGLT Trung Hàng   đã về đủ
2 TN20-30-S AIRTAC 3 DUNGLT Trung Hàng   đã về đủ
3 3V1-06 24VDC AIRTAC 30 DUNGLT Trung Hàng   đã về đủ
4 CS1-J AIRTAC 24 DUNGLT Trung Hàng   đã về đủ
5 SR200-06 AIRTAC 30 DUNGLT Trung Hàng   đã về đủ
6     VRB2405ZP-6WR2  Cần   hàng chất lượng tốt Mornsun     100 Dongpt Anh   Việt Hàng   đã về đủ
7 HA401
   
GEPON   ONU,TK3715, one SC optical interface, one 10/100Mbps RJ45
    interface,external power DC12V, plastic casing
Haishuo   Trading Company
   
40 AnhTQ Anh   Phong Hàng   đã về đủ
8 DC-3G Tải   giả loại 50W, Loại đầu đực TQ 1 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
9 DC-3G Tải   giả loại 200W, Loại đầu đực TQ 1 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
10 MAL20x250 AIRTAC 3 DUNGLT Trung Hàng   về nhưng ko có trong danh sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *