Hàng Trung Quốc về ngày 17/03/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 17/03/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải SL Nhân   viên Khách   hàng Chú ý
1 RV17-K3 Công tắc biến trở 500Kohm
    Đường kính trục: 6mm.
    Chiều dài trục:L=15mm
    Đường kính ngoài: 17mm
    Đường kính Ren ngoài để vặn đai ốc: 7,5mm
    Kích thước hình vẽ và hình ảnh mẫu trong mục hình ảnh.
    Sai số tổng trở là:Max: 10%
5,600 Vinakip Hàng đã về đủ
2 Đai ốc công tắc biến trở 500Kohm mục 1 Đai ốc lắp vào trục cho công tắc biến trở 500Kohm ở mục 1 5,500 Vinakip Hàng đã về đủ
3 Long đen công tắc biến trở 500Kohm mục 1 Long đen  lắp vào trục cho   công tắc biến trở 500Kohm ở mục 1 5,500 Vinakip Hàng đã về đủ
4 2N6052 20 KHOATHV Anh   Sang Hàng đã về đủ
5 2N6287 10 KHOATHV Hàng đã về đủ
6 2N5109 Yêu cầu mua đúng mã hàng 100 LOANTT Anh Nam Hàng đã về đủ
7 JMD1024 Nguồn 10W-24V-0.5A
   
20 DUNGLT Anh Việt Hàng đã về đủ
8 3110KL-04W-B70 12V 0.38A
    80*80*25MM
    yêu cầu hàng mới, chính hãng 
100 LOANTT Anh Công Giáp Có 2 cái bị vỡ, Loan đã gửi hình ảnh cho a Núi
9 LQ10D368 2 DUNGLT A Tuấn hàng đã về đủ
10 LQ10-1  Loại 380V, sản phẩm gồm 2   phần 1 KHOATHV C   Quỳnh hàng đã về đủ
11 DP200A 2123XST.GN Công suất 22W, KT: 120x120x38mm  4 KHOATHV C Quỳnh hàng đã về đủ
12 RVP6-10  2 KHOATHV C Quỳnh hàng đã về đủ
13 3UA50 40-1F Role nhiệt 3.2-5A 2 KHOATHV C Quỳnh hàng đã về đủ
14 3UA50 40-1A Role nhiệt 1-1.6A 2 KHOATHV C Quỳnh hàng đã về đủ
15 3UA54 40-2D Rơle 20-32A 2 KHOATHV C Quỳnh hàng đã về đủ
16 3UA52 40-1B Role nhiệt 1.25-2A 2 KHOATHV C Quỳnh hàng đã về đủ
17 3UA50 40-1K Role nhiệt 8-12.5A 2 KHOATHV C Quỳnh hàng đã về đủ
18 3UA5240-1J Role nhiệt 6.3-10A 2 KHOATHV C Quỳnh hàng đã về đủ
19 3TH4013-0XQ0 Contactor 380VAC 4 KHOATHV C Quỳnh   Mã hàng khác
20 3TF4122-0XM0 Contactor 220VAC 4 KHOATHV C Quỳnh hàng đã về đủ
21 ELB-73 1 KHOATHV C Quỳnh hàng đã về đủ
22 TA1101B  2 KHOATHV Anh Sang hàng đã về đủ
23 IRAMX20UP60A-2 2 Loantt Anh Nguyễn Mạnh Cường hàng đã về đủ
24 CXA-0474 PCU-P267-Tuấn hikari NEC 104PW201 TDK 2 DUNGLT A Tuấn hàng đã về đủ
25 SI4432 30 LOAN TT A Quế Dương hàng đã về đủ
26 MA77 100 LOAN TT Anh Quế Dương hàng đã về đủ
27 USB62 10 THANGTV Anh Thắng hàng đã về đủ
28 PDIUSBD12D 5 THANGTV hàng đã về đủ
29 HT27C020-70 11 KHOATHV Anh Cường Bổ sung hàng về thiếu ngày 04/03/2016 từ phía vận chuyển, vẫn còn   thiếu 2 con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *