Hàng Trung Quốc về ngày 17/01/2017


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 17/01/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu     Hình ảnh SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi Chú
1 电池底座 3V CR1220 直插 20 Anh Dự Hàng   đã về đủ
2 Thạch anh 25Mhz cắm 20 DINHTTK Anh Dự Hàng   đã về đủ
3 diode SS34 SMD 40 DINHTTK Anh Dự Hàng   đã về đủ
4 cuộn cảm 100uH cắm 3A cắm 8*10mm 40 DINHTTK Anh Dự Hàng   đã về đủ
5 FR307  3A 1000V  DO-41 20 DINHTTK Anh Dự Hàng   đã về đủ
6 diode 1N5408 cắm 160 DINHTTK Anh Dự Hàng   đã về đủ
7 MT8880CE DIP 20 DINHTTK Anh Dự Hàng   đã về đủ
8 KBP206 2A   600V   Dip  20 DINHTTK Anh Dự Hàng   đã về đủ
9 1S1588  DO-35 DO-35      200 Dongpt Anh Dự Hàng   đã về đủ
10 DAT-15R5-PN  Mini-circuits DG983-1 10 Loantt A KIÊN  Hàng   đã về đủ
11 Tấm   cảm ứng của màn hình (G150XG01)
  Đặt gần nhất 25/09/2015
Trung   Quốc 2 Loantt Anh   Vượng  Hàng   đã về đủ
12     E3FA-DN11 Hàng   mới 100%, nguồn cung cấp 10-30VDC Omron 4 DUNGLT Anh   Phong Hàng   đã về đủ
13 D5C-1DA0 OMRON Sensor 2 Dongpt Anh   Trường Hàng   đã về đủ
14 SZL-WL-A LIMIT   SWITCH 300VAC-10 A
    yêu cầu đặt đúng mã
HONEYWELL đặt gần nhất 28/05/2016 10 Loantt Anh Nghĩa Hàng   đã về đủ
15 ER17330v/   3.6V Mitsubishi 10 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
16 IWH-090V08NN
  Antena

   
66 Q.Anh Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *