HÀNG TRUNG QUỐC VỀ NGÀY 16/06

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 16/06/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng SL Kiểm Tra Chú ý
1 THETA-B
  Hàng chính hãng, mới hoặc hãng cũ (nếu có)     anh báo cả 2 hộ em nhé !
TAICA
                  4
Taint Dự án Điện Hưng Nam Hàng   đã về đủ
2 600-896 RS   Pro 6 Piece Punch Set, 47; 57; 67 mm             1 DUNGLT A   SANG Hàng   đã về đủ
3 SR200-061
   
AIRTAC
  50
DUNGLT PMTT Hàng   đã về đủ
4 3V1-06B Điện áp 24VDC AIRTAC 50 DUNGLT PMTT Hàng   đã về đủ
5 TN20-30-S AIRTAC 5 DUNGLT PMTT Hàng   đã về đủ
6 TN20-50-S AIRTAC 5 DUNGLT PMTT Hàng   đã về đủ
7 MAL20x250SCALB  Mua đúng chính hãng, đúng mã hàng  AIRTAC 5 DUNGLT PMTT Hàng   đã về đủ
8 MA16x75SCALB  Mua đúng chính hãng, đúng mã hàng  AIRTAC 5 DUNGLT PMTT Hàng   đã về đủ
9 CS1-J AIRTAC 20 DUNGLT PMTT Hàng   đã về đủ
10 E3ZG-T61-S 2M 1 bộ = 1 thu +   1 phát
    (Mua đúng hàng mẫu về ngày 14/3/2016)
Omron 2 DUNGLT PMTT Hàng   đã về đủ
11 E3ZG-T61-S 2M 1 bộ = 1 thu +   1 phát
    (Mua đúng hàng mẫu về ngày 14/3/2016)
Omron 46 DUNGLT PMTT Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *