Hàng Trung Quốc về ngày 16/05/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 16/05/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Chú ý
1 3V100M-16F-P Trung   Quốc 6 DUNGLT Trung Hàng   đã về đủ
2 MGPM16-30Z  SMC  18 DUNGLT Trung Hàng   đã về đủ
3 MXS20-30AS  SMC  6 DUNGLT Trung Hàng   đã về đủ
4 6MBP20RTA060-01
  Transitor Module 20A-600V         YC Hàng mới 100%
Trung   Quốc
  8
LOANTT Anh   Nguyện Hàng   đã về đủ
5 G   1215S-1W MORNSUN 32 DUNGLT A   SƠN TuẤN Hàng   đã về đủ
6 HA401
   

  GEPON ONU,TK3715, one SC optical interface,     one 10/100Mbps RJ45         interface,external power DC12V, plastic casing
Haishuo   Trading Company
   

  10
AnhTQ Anh   Phong (Fmedia) Hàng   đã về đủ
7 6319G1           2 DUNGLT  A HÙNG Nghệ An  Hàng   đã về đủ
8 SM4123-1 Loại   màu đỏ, KT: 69.7×47.8x12mm Trung   Quốc 50 KHOATHV Anh   Quỳnh Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *