Hàng Trung Quốc về ngày 15/08/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 14/08/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 RCP-2600 Tấm cảm ứng của  màn hình tay robot   Harmo
    kích thước 175*138 mm
   
1 LOANTT A Vượng Hàng đã về đủ
2 ZS62405 Isolated   Module DC DC Converter  Cosel 5 HUYVN ANH CƯỜNG Hàng đã về đủ
3 Oscillator   20.480MHz DIP-4 15 HUYVN ANH CÔNG Hàng đã về đủ
4 AD7853ARS hàng   lưu kho ANALOG   DEVICES SSOP-24             10 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
5 AD7863ARSZ-2 ANALOG   DEVICES SSOP-28             10 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
6 ADS1209 TEXAS   INSTRU. TSSOP-24             10 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
7 D1FL20U   (2U) SHINDENGEN DO-214           100 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
8 D3FS4A   (3FS4A) SHINDENGEN DO-214AB           100 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
9 DG1M3A   (Axx) SHINDENGEN SOD-123           100 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
10 HAT1025R   (1025) RENESAS SOP-8             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
11 HD74BC244AFP Toshiba SOP-20   (5.2mm width)             10 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
12 SN74LVC00ADR RENESAS SOP-14   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
13 SN74LVC32ADR RENESAS SOP-14   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
14 HN1A01FE-GR   (D1G) RENESAS SOT-563             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
15 IRF7901D1TRPBF INT.   RECTIFIER SOP-8             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
16 LM2574HVM-15 National SOP-14             10 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
17 LTC3707EGN LINEAR   TECH. SSOP-28             20 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
18 M2FH3   (H3) SHINDENGEN DO-214AA             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
19 MA704A   (M1L) RENESAS SOT-23             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
20 MC79M15CDTRKG ON   SEMI TO-252             30 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
21 RDAQ20 hàng   lưu kho KOA SSOP-20             20 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
22 RN1905   (XE) RENESAS SOT-363             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
23 RN2427   (RG) RENESAS SOT-23             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
24 RN4602   (VB) RENESAS SOT-163             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
25 RU2C Trung   Quốc           100 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
26 SN65LBC173ADR TEXAS   INSTRU. SOP-16   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
27 74ACT00 Toshiba SOP-14   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
28 SN74AHCT244DWR TEXAS   INSTRU. SOP-20   (7.5mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
29 SN74LS165ANSR  TEXAS   INSTRU. SOP-16   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
30 SN74LV244ANSR TEXAS   INSTRU. SOP-20   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
31 SN74LV245ANSR TEXAS   INSTRU. SOP-20   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
32 SN74LVC02ADR TEXAS   INSTRU. SOP-14   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
33 SN74LVC08ADBR TEXAS   INSTRU. SSOP-14             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
34 SN74LVC08ADR TEXAS   INSTRU. SOP-14   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
35 SN74LVC14AD TEXAS   INSTRU. SOP-14   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
36 SN74LVC112ADR TEXAS   INSTRU. SOP-16   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
37 SN74LVC138ADR TEXAS   INSTRU. SOP-16   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
38 SN74LVTH240PWR   (LXH240) TEXAS   INSTRU. TSSOP-20             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
39 SN74LVTH245ADW TEXAS   INSTRU. SOP-20   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
40 UPD5201G hàng   lưu kho NEC SOP-16   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
41 2SC4148 NEC TO-220             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
42 2SC4151 hàng   lưu kho SHINDENGEN TO-220             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
43 G6B-2014P-FD-US   24VDC OMRON DIP-6             20 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
44 Cable   E43842 AWM2651 105C 300V VW Kích   thước : dây
    Dài : 1.5m
    Rộng : 75 -78mm
    Kích thước phần connector: dài 88mm
    Trên connector có 32 hàng lỗ = 32 x 2hàng = 64 lỗ
   
Trung   Quốc 100 Loantt PMTT Hàng đã về đủ
45 LQ084V1DG21 hàng   mới bảo hành 1 năm, hàng này đặt biệt như đã trao đổi lưu ý hàng phải như   hình ảnh kế bên Sharp LCD             10 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
46 LMS430HF18 mới   chính hãng bảo hành 1 năm, không có cảm ứng Samsung LCD             20 KHOATHV Anh Hiếu Hàng đã về đủ
47 HDM3224-A-CJ1F cũ   đã qua sử dụng bảo hành 3 tháng Trung   Quốc LCD               2 KHOATHV Anh Minh Hàng đã về đủ
48 SN74LVC00ADR TEXAS   INSTRU. SOP-14   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
49 A7860K Avago SOP-8           300 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
50 TPC8020-H RENESAS SOP-8             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
51 TLP550 RENESAS DIP-8           300 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
52 74VHC08 FAIRCHILD SOP-14   (5.2mm width)           100 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
53 TC74VHC11FT Toshiba TSSOP-14             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
54 74VHC14   (V14) FAIRCHILD TSSOP-14           100 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
55 SN74AHCT245DWR TEXAS   INSTRU. TSSOP-20             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
56 TC74VHC123AFT Toshiba TSSOP-16             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
57 LTC3850GN LINEAR   TECH. SSOP-28             20 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
58 HA16108FP Hitachi SOP-16   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
59 TPS2211A   (PU2211) TEXAS   INSTRU. SSOP-16             50 Anh Hào Hàng đã về đủ
60 74ACT00 FAIRCHILD SOP-14   (5.2mm width)           100 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
61 G3VM-61G1 OMRON SOP-4             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
62 HAT2198R   (2198) RENESAS SOP-8             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
63 MC1496DG  IC On SOP14 500 NINHNV Anh Tuấn Hàng đã về đủ
64 WY546T2 WIN   YAO 10 NINHNV KÍCH Hàng đã về đủ
65 Adapter   5V2A 5.5×2.1mm,   chân AC tròn 36 NINHNV KÍCH Hàng đã về đủ
66 SBWR-2280 Đầu   vào là can nhiệt K (dải từ 0 – 1300 độ C) đầu ra là 4 – 20mA Trung   Quốc 10 Hương NTT Anh Tỉnh Hàng đã về đủ
67 4715PS-23T-B30 KT:   120x120x38mm, Lâm xác nhận qua mail ngày 1/8/2017 NMB Fan             10 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
68 SN74HC4066PNR TEXAS   INSTRU. TSSOP-14             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
69 TJ-C-0.6  Magnetic    TJ-C-0.6 Tianji  2 Dopd A.Tú Hàng đã về đủ
70 ZGA20RU1100i Thông   số: 12V-5rpm, đã từng đặt hàng nhiều lần TQ 100 HUYVN Anh Cường Hàng đã về đủ
71 HAS   200-P hàng   TQ mới Trung   Quốc DIP             10 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
72 HAS   300-P hàng   TQ mới Trung   Quốc DIP             10 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
73 HAS   400-P hàng   TQ mới Trung   Quốc DIP               7 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
74 A45L-0001-0009 cũ đã   qua sử dụng , bảo hành 2 tháng  FANUC             30 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
75 A45L-0001-0010 FANUC             30 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
76 A45L-0001-0341 FANUC             30 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
77 TKC150LB hàng   TQ mới Trung   Quốc DIP             10 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
78 A44L-0001-0165#200A Fanuc DIP             20 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
79 LQ10D368 hàng   mới bảo hành 1 năm Taiwan LCD             10 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
80 G057QN01   V2 mới   bảo hành 1 năm  Trung   Quốc LCD               2 KHOATHV Anh Minh Hàng đã về đủ
81 VN0610LL Vishay TO-92           100 KHOATHV Anh Quân Hàng đã   về đủ
82 BC337-25 QG TO-92           100 KHOATHV Anh Quân Hàng đã   về đủ
83 L6386ED ST SOP-14               5 KHOATHV Anh Sang Hàng đã   về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *