Hàng Trung Quốc về ngày 15/02/2017


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 15/02/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu
  SL
Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 N   Male Plug RF Coax Connector 150 AnhTQ Anh   Hồng Hàng   đã về đủ
2 cable   RG405  loại   tốt      30 AnhTQ Anh   Hồng Hàng   đã về đủ
3 Huawei mytv STB VNPT set top box remote control
  YC mua đúng mã hàng
Huawei 100 Loantt Anh Nghĩa Hàng   đã về đủ
4 ZTE san pham cua VNPT mytv STB set top box remote control
  YC mua đúng mã hàng
ZTE 100 Loantt Anh Nghĩa Hàng   đã về đủ
5 Trở Sứ 5W 5% 4.7R (Trở Công Suất) CẮM
  40
DINHTTK Kỹ thuật TECHPAL Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *