Hàng Trung Quốc về ngày 14/03/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 14/03/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Chú ý
1 rs485.pcbdoc Mạch in
    – LOẠI PHÍP: FR4.1
    – PHÍP DÀY: 1.6
    – MÀU SƠN: XANH
    – MÀU CHỮ: TRẮNG
    CÁCH MẠ: THIẾC
Pcb 12 Anh Thắng  Đã có trong danh sách hàng về ngày 10/03, hàng về thừa 2pcs
2 Connector-96.pcbdoc Mạch in
    – LOẠI PHÍP: FR4.1
    – PHÍP DÀY: 1.6
    – MÀU SƠN: XANH
    – MÀU CHỮ: TRẮNG
    CÁCH MẠ: THIẾC
Pcb 8 Đã có trong danh sách hàng về ngày 10/03, hàng về thiếu 22pcs
3 2M4x8-RF-1.pcbdoc Mạch in
    – LOẠI PHÍP: FR4.1
    – PHÍP DÀY: 1.6
    – MÀU SƠN: XANH
    – MÀU CHỮ: TRẮNG
    CÁCH MẠ: THIẾC
Pcb 8 Đã có trong danh sách hàng về ngày 10/03, hàng về thiếu 2pcs
4 M4x8-CTRL.pcbdoc Mạch in
    – LOẠI PHÍP: FR4.1
    – PHÍP DÀY: 1.6
    – MÀU SƠN: XANH
    – MÀU CHỮ: TRẮNG
    CÁCH MẠ: THIẾC
Pcb 9 Hàng về thiếu 1pcs
5 Block-C.pcbdoc Mạch in
    – LOẠI PHÍP: FR4.1
    – PHÍP DÀY: 1.6
    – MÀU SƠN: XANH
    – MÀU CHỮ: TRẮNG
    CÁCH MẠ: THIẾC
Pcb 7 Hàng về thiếu 3pcs
6 MTB64-8.pcbdoc Mạch in
    – LOẠI PHÍP: FR4.1
    – PHÍP DÀY: 1.6
    – MÀU SƠN: XANH
    – MÀU CHỮ: TRẮNG
    CÁCH MẠ: THIẾC
Pcb 8 Hàng về thiếu 2pcs
7 pcb_ok.pcbdoc 1. Mạch in 1 lớp (BOTTOM).
    2. Số lượng 5.000 mạch.
    3. In ý hiệu linh kiện lớp TOP.
    4. Chất liệu PCB: FR4, 1.6mm.
    5. Mạ thiếc không chì.
    6. Phủ mass xanh bảo vệ.
    7. Mạch cắt theo thiết kế đường board outline, để đảm bảo đóng vỏ   hộp.
    8. Ghép 36 mạch trên 1 tấm như ảnh đính kèm
Pcb 5460 Vinakip Hàng về thừa 460pcs
8 CXA-L0612A-VJL
     <INVERTER 12V-INPUT   1800V-OUTPUT>
bo cao áp 2 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
9  
    E3FA-DN11
4 DUNGLT Anh Việt Hàng đã về đủ
10 Giắc D-sub 26 chân  3 hàng đực 15 AnhTQ Anh Việt Hàng đã về đủ
11 Cuộn cảm hàn dán 390nH (0805) 0805 50 THANGTV Anh Hiền Hàng đã về đủ
12 Cuộn cảm hàn dán 470nH (0805) 0805 50 THANGTV Anh Hiền Hàng đã về đủ
13 951-0168 Thạch anh 40 MHZ DIP 4 4 THANGTV Anh Hiền Hàng đã về đủ
14 950-9992 Thạch anh 10 MHZ DIP 4 1 THANGTV Anh Hiền Hàng đã về đủ
15 Máy Hàn Hakko FX-951 FX951 Yêu cầu đầy đủ phụ kiện  1 Loantt Anh Thắng  Hàng đã về đủ
16 FS1500NS Pressure Sensor 5 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
17 EX-13EA
    (EX-13EAD và EX-13EP)
43 DUNGLT Anh Việt Hàng đã về đủ
18 KF0715H1SABR 12VDC 0.41A
    70*70*15MM
50 LOANTT Anh Công Giáp Hàng đã về đủ

List 2

STT Tên   linh kiện Chú   giải Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Chú ý
1 K2789 TO-263 FET Dán 10 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
2 GIPS20K60 Cắm 2 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
3 PS21565 Cắm 5 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
4 11N90C FET Cắm 10 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
5 2SK3878 Power FET  Cắm 10 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
6 18CV8P Memory Cắm 10 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
7 93LC86C Memory Dip   8 10 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
8 Trở công suất 150 Ohm 30W Power Resistor  10 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
9 US2881EUA U28 Hall Sensor Cắm 20 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
10 铝电解电容 407uF/220V Capacitor 10 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
11 铝电解电容 150uF/200V Capacitor Chân   ngắn 100 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
12 铝电解电容 1000uF/35V Capacitor 100 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
13 铝电解电容 150uF/400V Capacitor 20 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
14 铝电解电容 470uF/450V Capacitor 20 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
15  铝电解电容 47uF/63V Capacitor 100 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
16 LM2937ET-5.0 LDO cắm 10 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
17 LCF-23IRB RS232 Serial Camera – Giao tiếp RS232
    – Có hồng ngoại
50 THIEPTX ANH HIẾU Hàng đã về đủ
18 MC908AZ60ACFU QFP80 2 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
19 ULN2803A SOP-18 6 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
20 HCT374   SOP-20 10 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
21 HC374   SOP-20 6 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
22 74ACTQ245 SOP-20 10 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
23 MIC2981/82BWM  SOP-18 5 DUNGLT A Tuấn Hàng về thiếu 1   pcs 
24 74ACTQ16245   SSOP48  5 DUNGLT A Tuấn Hàng về thiếu 1   pcs 
25 4816P-1-103   SOP-16 6 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
26 AB2C250     SOP-8 6 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
27 X9C103S   SOP-8 6 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
28    TLC271C      SOP-8 6 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
29 OP07C  SOP-8 6 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
30 NDS9953A SOP-8 6 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
31  MAX749CSA SOP-8 6 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
32   BI8A102     SOP-16 10 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
33  SII101CT80   TQFP-80  4 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
34 Tấm cảm ứng của màn hình AIG32TQ02D 1 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
36 PM50RSK060 IGBT 1 KHOATHV Anh Hoàng Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *