Hàng Trung Quốc về ngày 13/07/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 13/07/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên

Khách

hàng

Ghi chú
1 6MBP40VAA060-51 Yêu cầu hàng Chính hãng mới 100% Fuji 10  LOANTT 

 Anh

Nguyện 

Hàng đã về đủ 
2 NL6448AC30-10 cũ đã qua sử dụng bảo hành 3 tháng  NEC LCD               1 KHOATHV

Anh

Chúc

Hàng đã về đủ 
3 LM64P101 bảo hành 1 năm, Đã từng nhập HCM_28112016_TQ Sharp LCD             10 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ 
4 PIN   lithium Pin lithium 3.7V 2600maH, kích thước 114046 15 NINHNV Em Dự Hàng đã về đủ 
5 A20B-1007-0930 Yêu cầu hàng Chính hãng mới 100% Fanuc 10  LOANTT 

 Anh

Nguyện 

Hàng đã về đủ 
6 FX1N-60MT-001 Yêu cầu hàng Chính hãng mới 100% MITSUBISHI  Đặt gần nhất 07/12/2016 5  LOANTT 

Anh

Nguyện 

Hàng đã về đủ 
7 FX1N-60MR-001 Yêu cầu hàng Chính hãng mới 100% MITSUBISHI  Đặt gần nhất 07/12/2016 4  LOANTT 

Anh

Nguyện 

Hàng đã về đủ 
8 TOP246R TO-263             20 KHOATHV

Anh

Hiển

Hàng đã về đủ 
9 P6SMB200AT3G On SMB             50 KHOATHV

Anh

Hiển

Hàng đã về đủ 
10 P6SMB100AT3G On SMB             50 KHOATHV

Anh

Hiển

Hàng đã về đủ 
11 U620T On TO-252             20 KHOATHV

Anh

Hiển

Hàng đã về đủ 
12 MURS160T3G On SMB             50 KHOATHV

Anh

Hiển

Hàng đã về đủ 
13 ATMEGA64A-AU Hàng mới chính hãng Atmel QFP-64             30 KHOATHV

Anh

Dương

Hàng đã về đủ 
14 LM2575HVT-5.0 Hàng mới chính hãng National TO220-5             30 KHOATHV

Anh

Dương

Hàng đã về đủ 
15 LM324N Hàng mới chính hãng TI DIP-14           400 KHOATHV

Anh

Dương

Hàng đã về đủ 
16 IR2233JPBF IC DRIVER BRIDGE 3PHASE 44PLCC Infineon   Technologies 44PLCC 50 HUYVN ANH TƯ Hàng đã về đủ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *