Hàng Trung Quốc về ngày 12/12/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 12/12/2016
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu
  SL
Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 UCN5801A DIP-22 10 HUYVN ANH   TƯ Hàng   đã về đủ
2 D2A120000 10 HUYVN ANH   TƯ Hàng   đã về đủ
3 MB3759 Fuji SOP-16                     50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ

4

MB4204

Fuji SOP-14             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ

5

MD1422N Shindengen SSOP-32             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ

6

2SA1761 Toshiba TO-92L             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
7 2SC3265Y   (EY) Toshiba SOT-23             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
8 2SC3735-B34 NEC SOT-23           100 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
9 2SD2241 Toshiba TO-220             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
10 2SJ245 Renesas TO-252              50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
11 2SK1582   (G15) NEC SOT23-3           100 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
12 2SK2009   (KM) Toshiba SOT-23
                  50
KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
13 2SK2255 Fuji   Electric TO-220
                  50
KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
14 2SK2655 Fuji   Electric TO-220             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
15 5P4J NEC TO-252              50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
16 74F32 Fairchild SOP-14   (5.2mm)             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
17 74LVT244   (VT244A) Fairchild TSSOP-20
                  50
KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
18 SN65LBC176A TI SOP-8
                  50
KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
19 SN74AHCT244PWR   (HB244) TI TSSOP-20             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
20 SN74LS86A TI SOP-14   (5.2mm)             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
21 SN74LVTH240NS TI SOP-20             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
22 SN75C188 TI SOP-14   (3.9mm)
                  50
KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
23 TD62004AFG Toshiba SOP-16             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
24 TLP621-2  lấy hàng năm sản xuất 2015 trở lại đây Toshiba SOP-8             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
25 TLP759  lấy hàng năm sản xuất 2015 trở lại đây Toshiba SOP-8           300 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
26 uPC458G NEC SOP-14             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
27 uPC842 NEC SOP-8             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
28 uPC844G NEC SOP-14             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
29 ADS7817   (A17) TI MSOP-8             60 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
30 ADS8321   (A21) TI MSOP-8             60 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
31 AN7805 Mitsubishi TO-220             50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
32 ADS7809U IC   16BIT SRL CMOS A/D SMD 20SOIC Texas   Instruments 5 AnhTQ A   Nam  Hàng   đã về đủ
33 INA118U Instrumentation   Amplifier 1 Circuit 8-SOIC Texas   Instruments
  5
AnhTQ A   Nam  Hàng   đã về đủ
34 BAC06A,   24V canbo 5 AnhTQ A   Nam  Hàng   đã về đủ
35 24V,   5A 24V   5A canbo 5 AnhTQ A   Nam  Hàng   đã về đủ
36 SN74LS240 SOP-20
  5
DUNGLT Anh   Hùng
  Hàng đã về đủ
37 74VHC04MTCX  IC INVERTER HEX ADV HS   Fairchild Semiconductor 14TSSOP
  30
Phạm   Thị Đông Anh Nghị Hàng   đã về đủ
38 1N4007   M7 Diode Mua   đúng link khách gửi 330 DUNGLT Anh   Cường Hàng   đã về đủ
39 KF-016 Socket   SIM 6P PUSH SK20 Mua   đúng link khách gửi 100 DUNGLT Anh   Cường Hàng   đã về đủ
40 MAX3232CSE Mua   đúng link khách gửi SOP-16 200 DUNGLT Anh   Cường Hàng   đã về đủ
41 SMF05C.TCT Mua   đúng link khách gửi SOT363 100 DUNGLT Anh   Cường Hàng   đã về đủ
42 ZL212 Made   in Japan, đã từng đặt HCM_14102016_TQ SMC               2 KHOATHV Chị   Linh Hàng   đã về đủ
43 PVF-30-55-10S ANSON 2 HUYVN ANH   HÙNG Hàng   đã về đủ
44 Thiếc   thanh 500g 63 / 37  Vinakip  thiếc   thanh  6 Thanh
                    6
Dongpt Hàng   đã về đủ
45 Thiếc   cuộn 1kg, dây 0.8mm,99.3%  Vinakip  thiếc   cuộn 2   cuộn
                    2
Dongpt Hàng   đã về đủ
46 Hộp   số cho động cơ M8GA60M Panasonic               2 DUNGLT ANH   TuẤN  Hàng   đã về đủ
47 LC-R123R4PG Hàng   chính hãng sản xuất tại TQ, bảo hành 1 năm Panasonic               6 KHOATHV Anh   Trực Hàng   đã về đủ
48 SMC   CDQ2B32-50DCZ SMC             10 HUYVN ANH   SƠN Hàng   đã về đủ
49 121PW181 bo   cap áp 1 DUNGLT A   TuẤN  Hàng   đã về đủ
50 G   1215S-1W MORNSUN             50 DUNGLT A   SƠN TuẤN Hàng   đã về đủ
51 856055 942.5   MHz SAW Filter
    yêu cầu mua đúng mã hàng, mua đúng link khách gửi
Triquint 15 Loantt anh Linh  Hàng   đã về đủ
52 RCP-2600 Tấm   cảm ứng của  màn hình tay robot   Harmo
    kích thước 175*138 mm
   
2 DUNGLT A   TuẤN  Hàng   đã về đủ
53 LCM160128A LCD160X128
    màu vàng 
10 Loantt Anh Hào  Hàng   đã về đủ
54 công   tắc Hàng   mẫu 8 Taint Anh   Hiếu Hàng   đã về đủ
55 VP7-8-FG-D AC220V Yêu   cầu mua đúng mã hàng smc 2 Loantt Anh   Nghĩa Hàng   đã về đủ
56 S8550 30 Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *