Hàng Trung Quốc về ngày 12/04/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 11/04/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải SL Nhân   viên Khách   hàng Chú ý
1 MC68HC908 – JL8CSPE6L39J Hàng mới  2 LOANTT Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
2 P6KE18CA 422A 100 LoanTT Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
3 TC5K(502) loại đầu đồng 100 LoanTT Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
4  6.3V, 1W, E10 100 LoanTT Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
5 TEA6848H/V1             5 DONGPT Anh   Lâm Hàng đã về đủ
6  E3FA-DN11 4 DUNGLT Anh   Việt Hàng đã về đủ
7 E3ZG-T61-S   2M 42 DUNGLT Anh   Việt Hàng đã về đủ
8 TC1-1T+ https://www.minicircuits.com/pdfs/TC1-1T+.pdf            10 Thieptx Anh   Huấn Hàng đã về đủ
9 NRF24L01 20 DUNGLT A   DƯƠNG Hàng đã về đủ
10 ESP8266 2 DUNGLT A   DƯƠNG Hàng đã về đủ
11 NanoPi   M1  5 DUNGLT A   DƯƠNG Hàng đã về đủ
12 NanoPi2Fire 2 DUNGLT A DƯƠNG Hàng đã về đủ
13 Hộp   số cho động cơ M8GA60M Panasonic 2 DUNGLT A Tuấn Hàng đã về đủ
14 XMS-19015  2 DUNGLT C   huyền Hàng đã về đủ
15 Dây   AGV 1   cuộn 50 mét loại rộng 30mm dày 1.2mm, hướng N 1 DUNGLT C   huyền Hàng đã về đủ
16 Dây   AGV 1   cuộn 50 mét loại rộng 30mm dày 1.2mm, hướng S 1 DUNGLT C   huyền Hàng đã về đủ
17 UHF   900Mhz UHF RFID reader with USB UART –   RFID protocols: ISO-18000-6C / EPC class1 gen2
    – Operating Range: Around 15cm
      RF regulations: FCC, NCC,   SRRC
    – Maximum Storage Temperature: TSTOREmax + 120 ℃
    – Minimum storage temperature: TSTOREmin-60 ℃
    – Power supply voltage: VIN -0.1V to + 5.5V
    – Electrostatic discharge: VESD 1KV
1 DUNGLT C   huyền Hàng đã về đủ
18 UHF-RFID   wireless tag H3 chip 6c protocol standard white card Tương   thích với Module trên 100 DUNGLT C   huyền Hàng đã về đủ
19 Thạch anh 32Mhz   SMD   : 32Mhz  +- 10ppm  20 LOANTT Anh Quế Dương Hàng đã về đủ
20 ESP62/14   33R J Điện   trở 33 OHM             4 Dongpt Anh Thắng Hàng đã về đủ
21  DS-2CD2135F-IS Loại   4mm 3 KHOATHV Anh   Tuấn Hàng đã về đủ
22 KFG1216U2A-DIB6 FLASH   MEMORY 25 Thieptx Anh   Trung Anh Hàng đã về đủ
23 hàng   CAMERA sửa của TP HCM 2 KHOATHV Anh   Tuấn Hàng đã về đủ
24 hàng   mẫu chú Minh 18 LOANTT Chú   Minh Hàng đã về đủ
25 ST600C12C SCR,   Anh Tân xác nhận giá và hàng hóa 22/03/2016            12 KHOATHV Hà   Doosan Hàng đã về đủ
26 Kính   Lúp có đèn 2 KHOATHV Anh   Trường Hàng đã về đủ
27 AR22FOM-20E3W nút   nhấn vuông, màu trắng, 2NO 5 DUNGLT A KHƯƠNG  Hàng đã về đủ
28 AR22FOL-20E3W nút   nhấn tròn, màu trắng. 2NO 5 DUNGLT A   KHƯƠNG  Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *