Hàng Trung Quốc về ngày 12/03/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 12/03/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên
1 4V410-15 Cuộn   điện từ: 220VAC, Lỗ cấp khí: ren trong 1/2”, Lỗ xả: ren trong 1/2”, Áp suất   làm việc: 0,8 Mpa Airtac 2 KHOATHV
2 XMT-288FC-III Power   supply: 220VAC 50Hz, Output signal (yes): 4-20mA, Measuring range: 0-150 oC,   (This device will connect / work in synchronization with the BWR-04   transformer temperature sensor set) Hangzhou   Huali 1 KHOATHV
3 quectel   uc15 Module   3G mini PCI mini PCI 2 Thichth
4 MIG30J103H 1 DUNGLT
5 ZB2-BE101C HANG   GUI BO XUNG Schneider             10 KHOATHV
6 HT27C020-70 100 KHOATHV
7 FC-20P Loại   2.54mm-20pin, lấy 1 cặp gồm: đực và cái Cặp 500 KHOATHV
8 SMA-JWE/SMA-JWHD SMA 10 HUYVN
9 SMA-JE SMA 5 HUYVN
10 TCCH-80 SMD 5 HUYVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *