Hàng Trung Quốc về ngày 10/03/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 10/03/2016
STT Tên   linh kiện Hãng SX Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra Chú ý
1 ADC80AG-12 BB DIP-32 5 KHOATHV Anh Hùng 5 Hàng đã về đủ
2 AD7506JN Analog DIP-28 5 KHOATHV Anh Hùng 5 Hàng đã về đủ
3 BA6287F Rohm SOP-8 50 KHOATHV Anh Hùng 50 Hàng đã về đủ
4 ABLS-4.433619MHZ-B4-T HC49/US 10 THIEPTX MAI HUY TOÀN 10 Hàng đã về đủ
5 LM324N TI DIP-14 1,000 KHOATHV 1000 Hàng đã về đủ
6 40TPS12A Vishay TO-247 300 KHOATHV 300 Hàng đã về đủ
7 40EPS12 Vishay TO-247 300 KHOATHV 300 Hàng đã về đủ
8 2P4M NEC TO-202 (chân thẳng) 1,000 KHOATHV 1000 Hàng đã về đủ
9        
    收藏 分享复制链接 举报
    N型母头 GPS天线 蘑菇头天线 授时天线 GPS基站 航海 导航天线
4 Hadt 4 Hàng đã về đủ
10 Cáp  cho GPS ở  mục 1 (1 đoạn 2 mét rời) 2 Hadt 2 Hàng đã về đủ
11 Cáp  cho GPS ở mục  1 (1 đoạn dài 15m rời) 1 Hadt 1 Hàng đã về đủ
12     Sn60/Pb40
   
2.4 Hadt Phòng KT Techpal 2 Hàng đã về đủ
13     Sn63/Pb37
   
2 Hadt Phòng KT Techpal 2 Hàng đã về đủ
14 BR-CCF2TH   Panasonic 20 LOANTT Anh Nguyện 20 Hàng đã về đủ
15 LCD Sharp LQ10D368 SHARP 2 LOANTT Anh Nguyện 2 Hàng đã về đủ
16 TD501DCANH3 MORNSUN SIP7 26 DongPT Anh Việt 26 Hàng đã về đủ
17 P/N23092HSL SF9225AT Trung Quốc 5 DUNGLT A TuẤN HKR 5 Hàng đã về đủ
18 耀华德昌300A以下的窄脉冲可控硅触发变压器KMB01 4 AnhTQ A Tùng 4 Hàng đã về đủ
19 HST21-200A/4V 2 AnhTQ A Tùng 2 Hàng đã về đủ
20 HX-A6020F1L Shenzhen Guoxingda Technology Co;Ltd 2 KHOATHV Anh Liêm 2 Hàng đã về đủ
21 HX-A6020D6L Shenzhen Guoxingda Technology Co;Ltd 1 KHOATHV Anh Liêm 1 Hàng đã về đủ
22 Nguồn 12V-2A Shenzhen Guoxingda Technology Co;Ltd 3 KHOATHV Anh Liêm 3 Hàng đã về đủ
23 Giá đỡ camera HX-A6020F1L Shenzhen Guoxingda Technology Co;Ltd 2 KHOATHV Anh Liêm 2 Hàng đã về đủ
24 HX-A4508BD Shenzhen Guoxingda Technology Co;Ltd 1 KHOATHV Anh Liêm 1 Hàng đã về đủ
25 Tấm cảm ứng của màn hình AIG32TQ02D hàng trung quốc 1 DUNGLT A TuẤN HKR 1 Hàng bị vỡ, hình ảnh file đính kèm
26 1N34A TQ DO-7 200 KHOATHV Anh Tri 200 Hàng đã về đủ
27 TOP200YN Power Integrations TO-220 5 KHOATHV Anh Tri 5 Hàng đã về đủ
28 2SA1385 KEC TO-252 10 KHOATHV Anh Tri 10 Hàng đã về đủ
29 SGA4586 RFMD SOT-86 10 KHOATHV Anh Tri 10 Hàng đã về đủ
30 Diode zenner 3.3V, 0.5W,  2   chân hàn dán SOD-123 50 THANGTV Anh Hiền 50 Hàng đã về đủ
31 Diode zenner 8.2V, 0.5W,  2   chân hàn dán SOD-123 50 THANGTV Anh Hiền 50 Hàng đã về đủ
32 Diode zenner 12V, 0.5W,  2   chân hàn dán SOD-123 50 THANGTV Anh Hiền 50 Hàng đã về đủ
33 Power splitter PSC-2-4 Mini-Circuits DIP 8 10 THANGTV Anh Hiền 10 Hàng đã về đủ
34 951-0168 DIP 4 6 THANGTV Anh Hiền 6 Hàng đã về đủ
35 950-9992 DIP 4 9 THANGTV Anh Hiền 9 Hàng đã về đủ
36 PM50RSK060 Mitsubishi IGBT 5 KHOATHV Anh Hoàng 6 Hàng đã về đủ
37 2DM556 Dùng cho động cơ bước 42J1840-408 ( động cơ này đặt ngày   20/08/2015) 1 DUNGLT C HUYỀN CNC 1 Hàng đã về đủ
38  FZT 751 50 HOAITTT ANH TƯ 50 Hàng đã về đủ
39  HLK-PM01 Trung Quốc 5 DUNGLT A DƯƠNG 5 Hàng đã về đủ
40 HLK-RM04 Trung Quốc 1 DUNGLT A DƯƠNG 1 Hàng đã về đủ
41 MX12G 10 DUNGLT A VƯỢNG 10 Hàng đã về đủ
42 2SK3053 NEC TO-220 20 THANGTV Chú Hùng 20 Hàng đã về đủ
43 2SJ535 NEC TO-220 20 THANGTV Chú Hùng 20 Hàng đã về đủ
44 ST-822T SOD 80 6 Dongpt R&D Techpal 4 Hàng đã về đủ
45 OTS-24(34)-O.65 -01 Trung Quốc 5 DUNGLT C NHUNG 5 Hàng đã về đủ
46 OSP-P50-00000-01100 1 DUNGLT A   Tuấn 1 Hàng đã về đủ
47 Máy Hàn Hakko FX-951 FX951 Malaysia 1 Loantt Anh Thắng  1 Hàng đã về đủ
48 Mạch RS485 12 Dinhttk Anh Lữ Thắng Hàng đã về đủ
49 Mạch 2M4x8 8 Dinhttk Anh Lữ Thắng Hàng đã về đủ
50 Mạch Connector  8 Dinhttk Anh Lữ Thắng Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *