HÀNG TRUNG QUỐC VỀ NGÀY 09/06

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 09/06/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Mã đơn  hàng Chú ý
1 NCC634     Size: 25*32*100mm

               100
AnhTQ Anh   Bắc LK_23052016_TQ_Phú   An Hàng   đã về đủ
2 SPL12P-4-1P3FC Công   tắc nắp màu trắng, led hiển thị đỏ/xanh lá. Dailywell           200 Dongpt BKAV LK_23042016_TQ_BKAV Hàng   đã về đủ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *