Hàng Trung Quốc về ngày 08/09/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 08/09/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 CC1101 868M/915MHz  
    Modul không dây bao gồm Ăng ten bên ngoài
Cảm biến ảnh   nhiệt 3 NINHNV ANH HƯNG Hàng đã về đủ
2 DK-S6-EMBD-G DEV   KIT EMBEDDED SPARTAN 6 Xilinx   Inc. 1 NINHNV CHÚ   BÌNH Hàng đã về đủ
3 LCD8x2 màn   hình hiển thị LCD
    8×2 PIN
    5V
Link   tham khảo để nắm đc data, yc mua hàng giá tốt để giảm giá thành sx cắm 10 NINHNV LK_MOBILE_GAS Hàng đã về đủ
4 MC34063AP1 DC/DC   converter MOT 8-Lead   PDIP 45 NINHNV LK_MOBILE_GAS Hàng đã về đủ
5 HT27C020-70 DIP-32           100 KHOATHV Anh Cường Hàng đã về đủ
6 FC-20P Loại   2.54mm, lấy 1 cặp gồm: đực và cái PIN-20           500 KHOATHV Anh Cường Hàng đã về đủ
7 Cầu chì + Đế 2A   , 20mm x Φ5mm Link   tham khảo để nắm đc data, yc mua hàng giá tốt để giảm giá thành sx cắm 50 NINHNV LK_MOBILE_GAS Hàng đã về đủ
8 Tụ 2200uF/16V Tụ   hóa cắm 50 Hàng đã về đủ
9 FDS4953 MOSFET   2P-CH 30V 5A 8SOIC Link   tham khảo để nắm đc data, yc mua hàng giá tốt để giảm giá thành sx 8   – Lead SOIC 100 Hàng đã về đủ
10 MCP73831T-2ACI/OT IC   CONTROLLR LI-ION 4.2V SOT23-5  Microchip Technology  SOT23 45 Hàng đã về đủ
11 GSM Antena dạng   cần, đực Link   tham khảo để nắm đc data, yc mua hàng giá tốt để giảm giá thành sx 50 Hàng đã về đủ
12 Thạch anh 20MHZ Link   tham khảo để nắm đc data, yc mua hàng giá tốt để giảm giá thành sx cắm 45 Hàng đã về đủ
13 Tụ 104 ceramic Dán 1000 Hàng đã về đủ
14 Tụ 10uF/16V Tụ   hóa 150 Hàng đã về đủ
15 Tụ 100uF/16V Tụ   hóa dán 150 Hàng đã về đủ
16 Cuộn cảm công   suất 100uH   3A 8*10mm cắm 100 Hàng đã về đủ
17 14D271K Varistor cắm 30 Hàng đã về đủ
18 header  2.54 cái (2 hàng) 40x2PIN Female,   40x2PIN
    Pitch0.100″ (2.54mm)
cắm 10 Hàng đã về đủ
19 Transistor   C1815 dán 300 Hàng đã về đủ
20 Antena SMA   Connector connector   SMS cái SMA 45 Hàng đã về đủ
21 MAX4003 MSOP-8 10 dunglt A   Kiên Hàng đã về đủ
22 SN74LS164NSR TEXAS   INSTRU. SOP-14   (5.2mm width)             50 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ
23 SN74LVC32ANSR 50 Hàng đã về đủ
24 SN74LVC02ANSR   50 Hàng đã về đủ
25 SN74LVC08ANSR               50 Hàng đã về đủ
26 SN74LVC14ANSR 50 Hàng đã về đủ
27 SN74LVTH245ANSR 50 Hàng đã về đủ
28 SN74AHCT244NSR 50 Hàng đã về đủ
29 SN74LVC138ANSR 50 Hàng đã về đủ
30 SN74LVC00ANSR 50 Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *