Hàng Trung Quốc về ngày 06/09/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 06/09/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 EDDY-CPU V2.1 Yêu cầu mua đúng mã hàng  SystemBase 1 LOANTT Anh Thắng Hàng đã về đủ
2 EFM-60YGKG-2R VAN TIẾT LƯU FUJIKOKI 3 HUYVN Anh   Bảo Hàng đã về đủ
3 C70710M0065122  Sim card holder 45 NINHNV Dự Hàng đã   về đủ
4             50 KHOATV A Hán Hàng đã về đủ
5 Cable E43842 AWM2651 105C 300V VW Kích thước : dây
    Dài : 1.5m
    Rộng : 75 -78mm
    Kích thước phần connector: dài 88mm
    Trên connector có 32 hàng lỗ = 32 x 2hàng = 64 lỗ
   
Trung Quốc 100 DUNGLT My Hàng đã   về đủ
6 SAFC902.5MC90T-TC12 902.5MHZ MURATA 10 DUNGLT A KIÊN Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *