Hàng Trung Quốc về ngày 06/03/2017


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 06/03/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu     SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1  
    SF23080A-2083HSL.GN
 FAN AXIAL 80x80x38mm 220/240VAC  
    Sunon Fans
3 HUYVN ANH   TÍN Hàng   đã về đủ
2 1602A LCD   nền xanh dương chữ trắng TQ 22 KHOATHV Chị   Nga Hàng   đã về đủ
3 ATMEGA32A-PU Atmel DIP-40 30 KHOATHV Chị   Nga Hàng   đã về đủ
4 3.5″   144MB Floppy Disk Drive to USB
  1
HUYVN ANH   KHÁNH Hàng   đã về đủ
5 HF46F-24-HS1
  Relay 24V 5A 5 chân
HF DIP        1,000 Dongpt Anh   Việt Hàng   đã về đủ
6 XN5601   (4N) Panasonic SOT-163
  50
KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
7 HJ080IA-01E Hàng   mới
  1
LOANTT A   VƯỢNG  Hàng   đã về đủ
8 Bo   mạch dùng cho màn hình HJ080IA-01E Bo   mạch để sử lý tín hiệu xuất lên  màn   hình Hàng   đã về đủ
9 SIM900A Dán 20 DINHTTK Chú Phương Hàng   đã về đủ
10 Đặt   hàng thanh toán và vận chuyền hàng hóa 1 KHOATHV Chị Ly Hàng   đã về đủ
11 hàng   mẫu 8 LOANTT Chú Minh Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *