Hàng Trung Quốc về ngày 03/06/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 03/06/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 BN-10-30V Mới, hãng ROKO tq, BH 1 năm ROKO 6 LOANTT Anh Đăng Hàng đã về đủ
2 7204B.2RS.TVP Vòng bi 6 LOANTT Anh Tuấn Hàng đã về đủ
3 BTA16-600B 16A/600V ST TO-220 50 KHOATHV Chị   Nga Hàng   đã về đủ
4 BTA41-600B 41A/600V ST TO-3P 50 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
5 PC817B Sharp DIP-4 20 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
6 TLP521-1GB Toshiba DIP-4 20 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
7 Biến trở Thông số: 500Kohm TQ DIP-3 30 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
8 Cuộn cảm Thông số: 10µH-2A TQ DIP-2 60 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
9 Tụ Điện Thông số: 250V-104J, P=8mm TQ DIP 40 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
10 DB3 ST DO-35 40 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
11 Domino 2  Loại 2.54mm TQ Cặp 40 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
12 Domino 7  Loại 2.54mm TQ Cặp 22 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
13 Domino 6 Loại 2.54mm TQ Cặp 22 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
14 Domino 8  Loại 2.54mm TQ Cặp 4 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
15 Domino 11 Loại 2.54mm TQ Cặp 4 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
16 Domino 3 Loại 2.54mm TQ Cặp 4 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
17 SMTB25x50 Xy lanh Airtac 10 DONGPT Anh Việt Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *