HÀNG TRUNG QUỐC VỀ NGÀY 03/06/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 03/06/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng SL Kiểm Tra Chú ý
1 battery NiMH 6V   C4500mAH
  Mỗi bộ được ghép bởi 5 chiếc Pin NiMH 1.2V C4500mAH,         Cân nặng: 400g/bộ
Trung   Quốc
                     1
TAINT ANH   SƠN  Hàng   đã về đủ
2 Biến   áp xung EE10 4+4pin Làm   theo thông tin khách hàng cung cấp.
     
Trung   Quốc             19 thiêptx anh   Khánh Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *