Hàng Trung Quốc mới về ngày 30/11/2016


  DANH SÁCH XÁC NHẬN HÀNG TQ VỀ NGÀY 30/11/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 LY1201 Máy   khoan 12V
                1
DUNGLT A   VƯỢNG  Hàng về Đủ SL 
2 GP2301-TC41-24V  Màn   hình Trung   Quốc 2 DUNGLT A   VƯỢNG  Hàng về Đủ SL 
3 2000V   223J khoảng   cách chân 20mm cắm 100 Loantt Anh   Nghĩa  Hàng về Đủ SL 
4 PS305D
  Bộ nguồn một chiều 0 -30v 5A 
1 DUNGLT A   VƯỢNG   Hàng về Đủ SL 
5 T-60S Bộ   test màn hình LCD
    Bo mạch+29 cáp
1 DUNGLT A   VƯỢNG   Hàng về Đủ SL 
6 Nguồn  12V 4.7 A Dùng   được cho bộ test T-60S trên
  1
DUNGLT  Hàng về Đủ SL 
7 Bo   cao áp
  Dùng được cho bộ test T-60S trên
    1 DUNGLT  Hàng về Đủ SL 
8 CTG3   E40 1000W           1  Hàng về Đủ SL 
9 ALS373A TI SOP-20           5 KHOATHV  Hàng về Đủ SL 
10 XC3S500E-4VQG100C-ND TQFP100
  5
Dinhttk Anh   Thiện   Hàng về Đủ SL 
11 FS1500NS Pressure   Sensor Cảm   biến lực 10 Dinhttk Anh   Quang  Hàng về Đủ SL 
12 MOC3021 Fairchild DIP-6         50 KHOATHV Chị   An  Hàng về Đủ SL 
13 L07P010D15 Tamura
                5
KHOATHV Anh   Phú  Hàng về Đủ SL 
14 A1324LUA  Hall Effect Sensor  Allegro 3 chân cắm
  50
Phạm   Thị Đông Anh Linh  Hàng về Đủ SL 
15 TOP254PN  Power Switch  Power   Integrations 8 chân cắm 30 Phạm   Thị Đông Anh Linh  Hàng về Đủ SL 
16 IR2118PBF  Singler Channer Driver  8 DIP 10  Hàng về Đủ SL 
17 IR2118SPBF  Singler Channer Driver  8 SOIC 10 Phạm   Thị Đông Anh Linh  Hàng về Đủ SL 
18 93LC46BT-I/SN  E-Eprom  Microchip   Technology  SOIC-8
  5
Phạm   Thị Đông Anh Linh  Hàng về Đủ SL 
19 R012  Điện trở nhiệt  2 chân dán
  200
Phạm   Thị Đông Anh Linh  Hàng về Đủ SL 
20 R018  Điện trở nhiệt  2 chân dán 200 Phạm   Thị Đông Anh Linh  Hàng về Đủ SL 
21 LTC1290DCN Linear DIP-20         15 KHOATHV Anh   Thức  Hàng về Đủ SL 
22 FLTR100V10Z LINEAGN 1 Loantt Anh   Kiên  Hàng về Đủ SL 
23 74ACT11000DR IC   GATE NAND 4CH 2-INP 16-SOIC 16-soic Kết quả hình ảnh cho 14NK50Z   5 Loantt Anh   Kiên Ảnh chụp màn hình_2016-06-27_172749.png    Hàng     về Đủ SL 
24 EE-SX671-WR   1M Trung   Quốc 85 DUNGLT  Hàng về Đủ SL 
25 XTR105U 5  Hàng về Đủ SL 
26 MX321  (AVR) 1 AnhTQ A Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *