HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 27/6

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 27/06/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra Ghi   chú
1 BR-CCF2TH 6V panasonic 2 LoanTT Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
2 M3   10000pF Feed-thru 103Z Tụ   xuyên tâm, 10000PF, 50VDC/10A
    +80%  -20%
Fuzhou   Xinxiangwei 150 DINHTTK anh   Huấn Hàng đã về đủ
3 HA17358 Op-Amp 50 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
4 AD622AN Op-Amp 20 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
5 ADM483EARZ Op-Amp 20 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
6 LM393 Comparator 49 DINH TTK A.   Quang Hàng về thiếu 1 pcs
7 JRV07N 471K Varistor   471K 470V 50 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
8 BG56S 50 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
9 TL431 (AC3SP) Reference 50 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
10 MMBT2222A BJT MMBT2222A 50 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
11 PC357 C档 Opto 50 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
12 3.15A 5×20 mm Fuse 50 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
13 3.15A 3.6×10 mm Fuse 50 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
14 0.5/1/ 2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30A  13 loại, mỗi loại 100 con  13 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
15 0.5/1/ 2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30A  13 loại, mỗi loại 100 con  13 DINH TTK A.   Quang Hàng về thiếu loại 30A, thừa 1 hộp 25A
16 AD627B Op-Amp 20 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
17 HCPL-M601 50 DINH TTK Anh   Quang Hàng đã về đủ
18 LM393DT Comparator 50 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
19 CBB22 334J 400V   0.33UF 15MM 50 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
20 CBB22 474J 400V   0.47UF 15MM 50 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
21 CBB22 224J/400V 224J/400V   0.22UF 10MM 50 DINH TTK A.   Quang Hàng đã về đủ
22 IR908-7C-F 10 DINH TTK Anh   Quang Hàng đã về đủ
23 PT908-7C-F 10 DINH TTK Anh   Quang Hàng đã về đủ
24 SV09AC474KAR 陶瓷电容, 0.47uF, 1000V, X7R, 径向引线 1715179 4 DUNGLT A   SANG  Hàng đã về đủ
25 N-J-7  Hình   ảnh như Link, gồm cả bọc cao su 5 LoanTT Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
26 SMA-J-7D Hình   ảnh như Link, gồm cả bọc cao su như hình dưới 5 LoanTT Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
27
  1SS133 
Hàng Trung Quốc, tốt, yêu cầu mua đúng mã Taiwan Semiconductor
  50
Linhtt Anh Văn Hàng đã về đủ
28 DSA501MA 500V 500 DUNGLT A   MINH Hàng đã về đủ
29 E50S8-1000-6-L-5 Encoder,   Made in China Autonics             1 KHOATHV Hà   Doosan Hàng đã về đủ
30 JMD1024 10W-24V-0.5A
   
JMD 20 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
31 FM25CL64            40 THANGTV Anh   Duy Hàng đã về đủ
32 GP2301-TC41-24V  Màn   hình Trung   Quốc 2 DUNGLT A   TuẤN  Hàng đã về đủ
33 FPO-TC8 Trung   Quốc 2 DUNGLT Hàng đã về đủ
34 FPO-T32CT Trung   Quốc 2 DUNGLT Hàng đã về đủ
35 M50195P –   IC cũ đã qua sử dụng
    – Hàng Japan.
    – cần được bao test
    – Nếu giá tốt sẽ lấy nhiều
         100 THANGTV Anh   Phong Hàng đã về đủ
36 M50195P –   IC cũ đã qua sử dụng
    – Hàng Japan.
    – cần được bao test
    – Nếu giá tốt sẽ lấy nhiều
         200 THANGTV Tuấn Hàng đã về đủ
37 IPM8126-CCD 1 AnhTQ A   Duẩn Hàng đã về đủ
38 1/4″   SONY 420TVL 22X24mm(PAL) with 3.7mm pinhole lens 1 AnhTQ A   Duẩn Hàng đã về đủ
39 Network   cable 1 AnhTQ A   Duẩn Hàng đã về đủ
40 全新原装进口 西门子 SIEMENS EPCOS 热敏电阻 NTC 5.0 OHM 欧姆 20 AnhTQ Anh   Nam  Hàng đã về đủ
41 2N6052 ON            10 Thangtv Anh   Thắng Hàng đã về đủ
42 SHB-05 Bimetal   thermometer
    Model no: SHB-05
    Dial:3″
    Range:0+150°C
    Case: SS 304
    Stem:4″
    Back connection:1/2″NPT
    SHM logo
           40 KHOATHV Chị   Linh Hàng đã về đủ, hàng về ko có trong danh sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *