Hàng Trung Quốc mới về ngày 24/11/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 24/11/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 QUICK228L
              2
DUNGLT Anh Trương HÀNG   ĐÃ VỀ ĐỦ SL
2 JMD1024 10W-24V-0.5A
   
JMD Nguồn 30 DUNGLT Anh Trương HÀNG   ĐÃ VỀ ĐỦ SL
3 Tấm cảm ứng của   màn hình TK6070iH  3WV WEINVIEW                  1 DUNGLT A TuẤN  HÀNG ĐÃ VỀ ĐỦ   SL
4 Tấm cảm ứng   của màn hình TK6070iH  1WV WEINVIEW                  1 DUNGLT HÀNG ĐÃ VỀ ĐỦ   SL
5 11W1D 1 AnhTQ Anh Nam HÀNG ĐÃ   VỀ ĐỦ SL
6 SEN0192 Arduino Gravity 1 HUYVN ANH ĐỨC NGUYỄN  HÀNG ĐÃ VỀ ĐỦ SL 
7 KXT-2WC  Mua   đúng mã hàng TQ 3 Loantt Anh Hoàn HÀNG   ĐÃ VỀ ĐỦ SL
8 OCM12832-1
  LCD 128×32 dot, Lấy nền vàng chữ đen hoặc nền     xanh lá chữ đen điều được
Trung   Quốc
                     10
KHOATHV Anh Minh  HÀNG ĐÃ VỀ ĐỦ SL
9 PWS2326 Nguồn   DC Tektronix PWS2326                  1 Loantt Anh Yến HÀNG ĐÃ VỀ ĐỦ SL

2 những suy nghĩ trên “Hàng Trung Quốc mới về ngày 24/11/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *