Hàng Trung Quốc mới về ngày 23/09/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 23/09/2016
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 LCD   1602-Blue/White  Nền   xanh Blue, chữ trắng
  SIP(16)
            30 DONGPT E   Tiệp  Hàng   đã về đủ
2 IR2151 IC   DRVR HALF BRDG SELF-OSC 8-DIP Infineon   Technologies DIP8             30 DONGPT E   Tiệp  Hàng   đã về đủ
3 2SD468 hàng   mới Hitachi TO92             10 DONGPT E   Tiệp  Hàng   đã về đủ
4 Tụ   hóa cắm 100uF 16V 20%
  Diameter: 5 mm          Length: 11 mm          Lead Spacing: 2 mm
Panasonic         2,500 DONGPT E   Tiệp  Hàng   đã về đủ
5 3362P-1-103LF  TRIMMER   10K OHM 0.5W PC PIN  Bourns Inc.         3,998 DONGPT E   Tiệp  Hàng   đã về đủ
6 DIPSW03-R
  DIP Swich 3 Slide type, RED color 

              2,045
DONGPT E   Tiệp  Hàng   đã về đủ
7 ITS4880R Mua   lần gần nhất 15/3, chất lượng OK SSOP36           250 DONGPT Anh   Việt Hàng   đã về đủ
8 Điện   trở 4,7K 5%, sz 2512 Hàng   mới 1   reel = 4000pcs Sz2512 4000 DONGPT Anh   Việt Hàng   đã về đủ
9 TC74VHC373F hàng   mới Toshiba 20SOP           100 DONGPT Anh   Việt Hàng   đã về đủ
10 led   1206 blue
  Hàng loại 1
1   reel         3,000 DONGPT Anh   Việt Hàng   đã về đủ
11 led   1206 red Hàng   loại 1 1   reel         3,000 DONGPT Anh   Việt Hàng   đã về đủ
12 Điện   trở 10k, 6k8, 3k3, 680 Ohm  ( 1206, 5%) 4   loại, mỗi loại 1 cuộn SMD               4 DONGPT Anh   Việt Hàng   đã về đủ
13 Tụ   dán 10uF 50V 10% 1812 ceramic  Sz1812         1,000 DONGPT Anh   Việt Hàng   đã về đủ
14 09N03 TO-252         5,030 Thangtv anh   Tâm. NT Hàng   đã về đủ
15 bo   giải mã MP3
  Hàng đã từng nhập

                198
Thangtv A.   Biên Hàng   đã về đủ
16 AD7888               1 HongVT Đức Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *