HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 22082016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 22/08/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 CD13A 450VDC,   680uf
  4
AnhTQ Anh   Thanh Hàng   đã về đủ
2 12   keys numeric backlit keyboard
  Chuẩn PS2

  1
Trần   Kim Dinh Vũ   Hoàng Anh Hàng   đã về đủ
3 CS300E2/4V CURRENT   TRANSFORMER  Rated Burden CS300E2/4V x   CT Ratio 300/4V Chieful 5 KHOATHV Ninh  Hàng   đã về đủ
4 300U40A
  GENERAL DIODE      300U40A(INCULDE:BOLT M19) Rated Voltage 400 V x Rated Current 300 A
Vishay 6 KHOATHV Ninh  Hàng   đã về đủ
5 Màn   hình LM64P839 SHARP 1 DUNGLT C QUYÊN  Hàng   đã về đủ
6 LCD   Sharp LQ10D368 Hàng   chính hãng mới 100%
   
SHARP 1 LOANTT Anh   Nguyện Hàng   đã về đủ
7 HT508V 3p,   khoảng cách chân là 5.08mm 32 Loantt Anh   Nghĩa Hàng   đã về đủ
8 HT508K 3p,   mã đủ là HT508K 1 Hàng   đã về đủ
9 7MBR50SB120-50 IGBT   1200V/50A  Hãng   FuJI  3 DONGPT Hàng   đã về đủ
10 M50195P –   IC cũ đã qua sử dụng
    – Hàng Japan.
    – cần được bao test
    – Nếu giá tốt sẽ lấy nhiều
200 THANGTV Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
11 MTG200A   HW SCR 12 KHOATHV Anh   Vương Hàng   đã về đủ
12 RCP-2600 Tấm   cảm ứng của  màn hình tay robot Harmo 1 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
13 ADS1234IPW TI
  20
Trần   Kim Dinh Anh   Hoàng – Khâm Thiên Hàng   đã về đủ
14 VGA   gbs8219 
  yêu cầu mua đúng mã hàng

  2
Loantt Anh   Thái Hàng   đã về đủ
15 DÂY   CÁP HÀNG MẪU 1 Anh   Núi Hàng   đã về đủ
16 DÂY   CÁP HÀNG MẪU 1 Anh   Núi Hàng   đã về đủ
17 DÂY   CÁP HÀNG MẪU 1 Anh   Núi Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *