HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 22/07

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 22/07/2016

STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 Adafruit   2.8″ TFT Touch Shield v2 – Capacitive or Resistive
  1
Thangtv Anh   Tiển Hàng   đã về đủ
2 6MBP20RTA060-01 Transitor   Module 20A-600V
    YC Hàng mới 100%
   
Fuji 52 LOANTT Anh   Nguyện Hàng   đã về đủ
3 A50L-0001-0329  
    6MBP80RTA060-01

  Yêu cầu hàng chính hãng, mới 100%
Fuji
  10
Loantt  Anh Nguyện Hàng   đã về đủ
4 3296W-2K 300 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
5 3296W-10K 300 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
6 3296W-100K 300 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
7 HC05 Mạch   thu phát Bluetooth chưa hàn chân
    có loại chưa hàn chân và đã hàn chân, chưa kiếm được tên tiếng anh phân   biệt
5 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
8 DB3 DIAC   28-36V 2A DO35 400 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
9 CD4017BE 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
10 CD4020BE 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
11 CD4040BE 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
12 CD4060BE 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
13 CD4511BE 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
14 CD4518BE 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
15 HM6264ALP-10 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
16 SN74LS00N 39 THANGTV A   TOẢN  Hàng   về thiếu 1pcs
17 SN74LS04N 39 THANGTV A   TOẢN  Hàng   về thiếu 1pcs
18 SN7485N 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
19 SN74107N 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
20 SN74LS109AN 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
21 74HC112N 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
22 SN74154N 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
23 SN74190N 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
24 SN74283N 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
25 SN74LS668N 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
26 SN74LS76N 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
27 AMS1117-3.3 100 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
28 LM   2576S LM   2576S-5.0 National   Semiconductor 100 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
29 LM317 LM317M 50 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
30 24C256 AT24C256C-SSHLT 20 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
31 24C512 AT24C512C-SSHDT 20 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
32  LM2596T  LM2596T-12 200 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
33  LM723 ST 200 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
34 TL082 TL082CP 200 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
35 2SK30A 2SK30AGR 200 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
36 Led   đỏ 600 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
37 Led   ma trận 2 màu loại nhỏ led   ma trận 8*8, 2 màu 12 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
38 LM35 LM35DZ 100 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
39 PIC   18F4520 PIC   18F4520I/PT Microchip 20 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
40 STM32F103RCT6 IC ST 40 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
41 Transistor A1013 300 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
42 Transistor A564 400 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
43 Transistor B562 400 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
44 Transistor C9013 400 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
45 Transistor C945 400 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
46 Transistor   dán A1015 200 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
47 Triac BT136-600E 200 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
48 Triac BTA12-600C 200 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
49 电容   hóa 1000uF/50v 400 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
50 电容   hóa 100uF/50v 400 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
51 电容   hóa 2200uF/50v 400 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
52 GMC   32 -30A.
    – 220v.
    – 4 tiếp điểm phụ.
10 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
53 PT100
  cảm biến nhiệt độ, loại 3 dây, chiều dài đầu     dò 5cm, chiều dài dây 2-3m

  40
DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
54 DS1307ZN+  IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC Maxim   Integrated 20 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
55 LM2576S-5.0/NOPB IC   REG BUCK 5V 3A TO263-5  
    Texas Instruments
20 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
56 LM358DR IC   OPAMP GP 700KHZ 8SOIC Texas   Instruments
   
60 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
57 MOC 3021 直插 黑色 120 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
58 BTA41-600B 直插 120 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
59 C1815 SMD SOT23 200 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
60 JACK   DC 5.5 x 2.1mm đứng Jack DC đứng 20 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
61 DIODE   1N5408 整流二极管 3A 60 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
62 IRF   7311 Mofet IR 20 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
63 IDE   16 PIN đực cong IDE   16 pin, 2.54mm, 公,弯 20 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
64 IDE   16 PIN đực thẳng IDE   16 pin, 2.54mm, 公,值 20 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
65 Jump   单,公 2.54mm thẳng 10 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
66 wire   IDE 16 pin 20cm 20 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
67 biến   电组 tam giác 5k 20 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
68 công   tắc nguồn 6A-250V 开关船型   21x15mm 20 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
69 Jack   GX16-10p 20 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
70 APM4953KC-TR Mofet 20 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
71 cuộn   cảm 100uH 直插 8*10MM  3A 直插 40 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
72 cbb电容   直插 电容 103/400v, 电容 CBB 10mm 直插 200 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
73 Tụ   điện 直插 电容 473/400v, 电容 CBB 10mm 直插 200 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
74 电容   SMD 100nF (104) SMD   0805 1000 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
75 D6002NG 10 Dunglt A   Tuấn  Hàng   đã về đủ
76 G6B-1114P-US 5 Dunglt A   Tuấn  Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *