HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 22/06

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 22/06/2016
STT Tên   linh kiện Chú giải Hãng sx SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 Hộp   nhựa đựng thẻ nhớ CF Trung   Quốc 52 DUNGLT Hàng   về thừa 42 pcs
2 L6.2   大田宫 线对线 汽车 电子连接器 公母胶壳+公母端子1套价
  cả bộ

  50
AnhTQ Anh   Nam  Hàng   đã về đủ
3 50
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 EL-2P   3p 4p 6p 9p 12p 线束 公母端各14.5cm Cả   cắp, đực và cái 25 AnhTQ Anh   Nam  Hàng   đã về đủ
10 25
21 DBI6-16 SEMIKRON 5 AnhTQ Anh   Nam  Hàng   đã về đủ
11 F101K25Y5RP6UK5R 陶瓷盘和平板板电容器, F系列, 100 pF, ± 10%, Y5R, 2 kV, 径向引线 1141797 10 DUNGLT A   SANG  Hàng   đã về đủ
12 ZTX325               10 DUNGLT A   SANG Hàng   đã về đủ
13 HA17012PB Hitachi 5 LoanTT Anh Phương Hàng   đã về đủ
14 UC3770AN Texas Instruments 5 Hàng   đã về đủ
15 ISL31475EIBZ IC   TXRX RS485 FAULT PROT ITERSIL 15 Thieptx Anh   Tăng Hàng đã về đủ
16 DS3695AM IC   TXRX MULT PT RS485/422 TI 20 Thieptx Anh   Tăng Hàng đã về đủ
17 TJA1051 High-speed   CAN transceiver NXP 20 Thieptx Anh   Tăng Hàng đã về đủ
18 ATMEGA64A-AU Atmel               30 KHOATHV Anh   Dương Hàng   đã về đủ
19 LM2575HVT-5.0 Loại   5V National             100 KHOATHV Hàng   đã về đủ
20 2SC3320 200 LOANTT Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
22 max3232   ESE               20 THANGTV Anh   Duy Hàng   đã về đủ
23 1N5822             100 THANGTV Anh   Duy Hàng   đã về đủ
24 Thạch   anh
    8MHZ
HC-49S               50 THANGTV Anh   Duy Hàng   đã về đủ
29 Thạch   anh
    32.768KHz
              50 THANGTV Anh   Duy Hàng   đã về đủ
25 XTR105U BB               10 KHOATHV Anh   Sang Hàng   đã về đủ
26 Biến   áp xung EE10 4+4pin Làm   theo thông tin khách hàng cung cấp.
    Gửi trước 5 – 10 mẫu để bên công ty Batto test thử,
    Nếu sai mẫu phải hoàn tiền đặt hàng
Trung   Quốc         1,000 thiêptx anh   Khánh Hàng   đã về đủ
27 Màn   hình LM64P839 SHARP 1 DUNGLT C   QUYÊN  Hàng   đã về đủ
28 RIB-60-1024VLF-A Rotary   encoder, made in Korea Kwangwoo                1 KHOATHV Hà  Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *