Hàng Trung Quốc mới về ngày 21/09/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 21/09/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 2.7V   50F HY-CAP 2PIN
  100
Thangtv anh   Nam Hàng   đã về đủ
2 SIM800C Hàng mới, chính   hãng SIMCOM Module
  50
DUNGLT A   DƯƠNG Hàng   đã về đủ
3 JMD1024     10W-24V-0.5A         JMD Nguồn 30 DUNGLT Anh Trung Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *