Hàng Trung Quốc mới về ngày 18/10/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 18/10/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 RA13H1317M Mitsubishi PIN-4
                    4
KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
2 KBPC3510  Đã đặt hàng nhiều lần SEP           500 Thangtv anh   Nhân Hàng   đã về đủ
3 SK18751               6 HUYVN ANH   THANH Hàng   đã về đủ
4 ZYX-209-1             80 Dunglt PMTT Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *