Hàng Trung Quốc mới về ngày 16/11/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 16/11/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 FB9803  Yêu cầu mua   đúng mã hàng Chắn bụi   quạt  Leipole
  50
Loantt Chị   Phương Hàng   đã về đủ
2 FB9804 Yêu   cầu mua đúng mã hàng 10 Loantt Chị Phương Hàng đã về đủ
3 FB9805 Yêu   cầu mua đúng mã hàng 10 Loantt Chị Phương Hàng đã về đủ
4 IR2103
  Đã đặt hàng ngày 24/06
DIP   8 1000 THANGTV ANH VIỆT Hàng đã   về đủ
5 TL866CS mạch nạp 1 DUNGLT A HÒA  Hàng đã   về đủ
6 EX-13EA
    (EX-13EAD và EX-13EP)
Panasonic 12 Dunglt Chị Nguyên Hàng đã về đủ
7 GQ25-11E Nút nhấn, đèn   đỏ, 24V, 6 chân ONPOW 10 Anhtq A Nam Gia Bình Hàng đã về đủ
8 LAS1-AWF-D 
  đèn     vuông 24V, màu trắng, 2 chân
ONPOW
  20
Anhtq A Nam Gia Bình Hàng đã về đủ
9 11W1D 5 Anhtq A Nam Gia Bình Hàng đã về đủ
10 arduino   扩展板 Sensor Shield 电子积木 兼容arduino mega2560 12 Anhtq A Nam Gia Bình Hàng đã về đủ
11 WY546T2 1 Dunglt anh Kiên Hàng đã   về đủ
12 Hàng anh Đỉnh 1 Hàng đã   về đủ
13 Adapter 100-240V điện   áp 15V/1A DC out: Jack   DC 5.5*2.1mm
    AC in Plug: EU stand

  5
Dinhttk Anh   Hội Hàng đã   về đủ
14 Adapter 100-240V điện   áp 9V/2A DC out: Jack   DC 5.5*2.1mm
    AC in Plug: EU stand
5 Dinhttk Anh   Hội Hàng đã   về đủ
15 VL-C601-12 LIVOLO C6 – 1 Touch -WHITE –   VERSION 2015 (hình vuông, màu trắng) Livolo (正方形 ) 86规格开关    尺寸大小是86*86*39mm。(通用86暗盒) 86暗盒尺寸83*83*50mm 安装孔距:60mm 10 Dunglt Anh   Dương Hàng đã   về đủ
16 Công tắc cảm   ứng 2 nút Phiên   bản 2016, hình vuông màu đen Livolo 15 Dunglt Anh Dương Hàng đã   về đủ
17 Công   tắc cảm ứng 3 nút Phiên   bản 2016, hình vuông màu đen Livolo 5 Dunglt Anh Dương Hàng đã   về đủ
18 Công   tắc cẳm ứng 4 nút Phiên   bản 2016, hình chữ nhật màu đen Livolo 长方形)118规格 小号开关   ,尺寸大小是118*72*33mm。(通用118小号暗盒)118小号暗盒,外形尺寸:101*67.5*50mm安装孔距:83.3-87.9mm  2 Dunglt Anh   Dương Hàng đã   về đủ
19 VL-C602 15 Dunglt Anh   Dương Hàng đã   về đủ
20 VL-C603 5 Dunglt Anh   Dương Hàng đã   về đủ
21 VL-C804 2 Dunglt Anh   Dương Hàng đã   về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *