HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 15072016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 15/07/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 SZM2166Z 5 DUNGLT A   KIÊN Hàng   đã về đủ
2 STK621-043A Hàng   cũ tút lại chân
    Mua hàng loại chất lượng tốt.
Trung Quốc 5 TAINT A.HIẾU Hàng đã về đủ
3 BN39-01154W Trung   Quốc             2 DUNGLT A   VƯỢNG Hàng   đã về đủ
4 2MBI300U4D-120-50  Hàng   cũ đã qua sử dụng
    yêu cầu chọn con đẹp có vít vặn
4 Loantt Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
5 Header   2P CH5.08-2P Đực Thẳng + cáp  cáp : dài 30cm, 1 đầu cáp cái 1   bộ
     2PIN
40 DONGPT R&D Hàng   đã về đủ
6 ZPC5 công   tắc phao cảm biến mực nước,  thấp áp Có   LINK 20 DONGPT R&D Hàng   đã về đủ
7 Đèn   16mm 24v đỏ
  có link tham khảo

  20
DONGPT R&D Hàng   đã về đủ
8 Đèn   16mm 24v xanh lá 20 DONGPT R&D Hàng   đã về đủ
9 Đèn   16mm 24v vàng 20 DONGPT R&D Hàng   đã về đủ
10 Nút   bấm 16mm
  màu đỏ, nhân giữ, có đèn 24v, 5 chan
20 DONGPT R&D Hàng   đã về đủ
11 nút   bấm 16mm xanh   lá, nhấn nhả, ko đèn, 2or3   chan 20 DONGPT R&D Hàng   đã về đủ
12 Cáp   2.54mm, 2p 1   đầu cái, dài 20 cm 120 DONGPT R&D Hàng   đã về đủ
13 LM64P101 Hàng   chính hãng mới 100%
    đặt gần nhất 17/03/2016
   
Sharp 2 LOANTT Anh   Nguyện Hàng   đã về đủ
14  OBD 16PIN   Yêu cầu mua đúng mã hàng  55  loantt   Anh Dũng  Hàng   đã về đủ
15 gps28db 25*25*10 1575,42 MHz 55  loantt   Anh Dũng  Hàng   đã về đủ
16 Kính   Lúp có đèn TQ             1 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
17 ST   LINK V2 mạch   nạp ARM           10 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
18 PICKIT3             2 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
19 Mũi   khoan mạch in 0.8mm           50 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
20 Mũi   khoan mạch in 1mm           50 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
21 TS-11           10 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
22 A4988S           12 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
23 Thạch   anh 48Hz 200 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
24 Header   40Pin Male Đầu   cắm đực đơn: 40P, 2.54mm           50 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
25 Header   2-40Pin Female Đầu   cắm cái đôi 2-40P, 2.54mm           50 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
26 Dây   bus 40 tép
    2 đầu cái
–   Dài 20CM           50 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
27 Dây   bus 40 tép
    2 đầu cái
–   Dài 40CM           50 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
28 Dây   bus 40 tép
    1 đầu đực, 1 đầu cái
–   Dài 20CM           50 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
29 Dây   bus 40 tép
    1 đầu đực, 1 đầu cái
–   Dài 40CM           50 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
30 Bóng   đèn
    24V/10W
-đèn   tròn, đui gài.
    – Φ14mm.
   
         100 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
31 Driver   + motor bước Driver   Hybrid: HBS86H. Motor: 86HBM80             4 THANGTV A   TOẢN Hàng   đã về đủ
32  EPC25 10   bộ bao gồm lõi E và thanh nhựa, yêu cầu đúng mã hàng 10 Loantt Nam  Hàng   đã về đủ
33 LED   Đỏ siêu sáng loại 3 W RED     EPILEDS  620-625NM / 700MA 2.4 -2.6V      1,000 DINHTTK Anh   Sơn  Hàng   đã về đủ
34 T010-1201-X111
  /01 kiểu cũ đã ngừng sản xuất, /04 kiểu mới,     đều giống nhau
Fujitsu
  1
DINHTTK Anh   Quang Hàng   đã về đủ
35 ALPS
  16A250V
Mua theo link
  100
DinhTTK A.   Quang Hàng   đã về đủ
36 0.012   Ohm Resistor   1% 0.012 ohm 100 DinhTTK A.   Quang Hàng   đã về đủ
37 75k   Ohm Resistor   5% 75K 100 DinhTTK A.   Quang Hàng   đã về đủ
38 47k   Ohm Resistor   5% 47K 100 DinhTTK A.   Quang Hàng   đã về đủ
39 100   Ohm Resistor   5% 9.1M ohm 100 DinhTTK A.   Quang Hàng   đã về đủ
40 74HC04 Inverter 100 DinhTTK A.   Quang Hàng   đã về đủ
41 74HC14 Smidth   Trigger 100 DinhTTK A.   Quang Hàng   đã về đủ
42 HX711 50 Trần Kim Dinh Anh   Quang Hàng   đã về đủ
43 IRFBG30 1000V   3A 30 Trần Kim Dinh Anh   Quang Hàng   đã về đủ
44 M48Z12-150PC1 SRAM 30 DinhTTK A.   Quang Hàng   đã về đủ
45 DSO5102P 2 Trần Kim Dinh Anh   Nguyễn Quang Hàng   đã về đủ
46 Kính lúp 2 AnhTQ A.   Quang Hàng   đã về đủ
47 ACS712TELC-20A 50 DINH TTK A.   Quang Hàng   đã về đủ
48 4700uF   50V Capacitor 100 DinhTTK A.   Quang Hàng   đã về đủ
49 FH-1102A
  thay bằng mã TT-3J (hình ảnh bên dưới)

  6
DINHTTK Anh   Quang Hàng   về thừa 1 pcs
50 ADS1234IPW TI
  6
Trần Kim Dinh anh Hoàng Hàng   đã về đủ
51 HA17393A
   
3 DUNGLT Anh   Thảo Hàng   đã về đủ
52 PC293L 5 DUNGLT Anh   Thảo Hàng   đã về đủ
53 TC4050   BP 5 DUNGLT Anh   Thảo Hàng   đã về đủ
54 HD74HC14P 5 DUNGLT Anh   Thảo Hàng   đã về đủ
55 A44L-0001-0142#50A Trung   Quốc           10 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ, Hàng thực về mã TKC50LB
56 SN74LV04APWR 10 DUNGLT Tuấn Hàng   đã về đủ
57 A7800 về   40 con , 20 cho lần trước gửi nhầm . 40 DUNGLT Tuấn Hàng   đã về đủ
58 A7860k 20 DUNGLT Tuấn Hàng   đã về đủ
59 1M15-060 5 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
60 A7860L 20 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
61 G6B-2014P-US 24VDC 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
62 G2RL-1-E 24VDC  12 DUNGLT A   TuẤN Hàng   về thừa 2pcs
63 A7840 về   40 con , 20 từ lần trước gửi nhầm  40 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
64 HA16107P 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
65 LM358 20 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
66 MB3773 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
67 SN751178 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
68 M51957BFP 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
69 DS26LV32ATM 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
70 DS26LV31TM 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
71 TD62083AF 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
72 PC123 20 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
73 UPC812G 18 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
74 TC4049BF 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
75 74AC14 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
76 IM4A5-64/32-10JC-12JI 2 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
77 TLP281-1 30 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
78 TLP281-4 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
79 DS26LS32ACM 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
80 DS26LS31CM 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
81 SN74LV245APWR 10 DUNGLT A   TuẤN Hàng   đã về đủ
82 Giấy   xuất kho 1 QUANG Anh Hàng   đã về đủ
83 WX14-11 3W 2.2K;   4.7K; 10K; 560 Ohm
    Mỗi loại 10 chiếc
40 Trần Kim Dinh Anh Tùng Hàng   đã về đủ
84 2CW133
  10
Trần Kim Dinh Anh Tùng Hàng   đã về đủ
85 2CW134
  10
Trần Kim Dinh Anh Tùng Hàng   đã về đủ
86 NES-350-24 Switching   Power Supplies 350.4W 24V 14.6A Mean   Well 3 AnhTQ Anh   Nam  Hàng   đã về đủ
87 E3FA-DN11 Hàng   mới 100%, nguồn cung cấp 10-30VDC Omron           84 DUNGLT PMTT Hàng   đã về đủ
88 S-250-24 AC220V-DC24V/10A   250W Mean   Well 12 DUNGLT PMTT Hàng   đã về đủ
89 Con   lăn đồng tiếp điện A-05B
    loại thẳng đứng
Chiều   cao: 42mm
    Khoảng cách giữa 2 lỗ đục: 36mm
    Chiều dài đế: 46mm
    Chiều rộng đế: 30mm
    Đường kính bánh lăn: 25mm.
Trung   Quốc 200 DUNGLT PMTT Hàng   đã về đủ
90 RJ80-50W300K  Điện trở 
  2
DONGPT Anh   Sơn Hàng   đã về đủ
91 DP200A   2123XST.GN Hàng   đổi cho khách 2 KHOATHV Song   Quỳnh Hàng   đã về đủ
92 Heatsink   HJ14271—400mm long 1 AnhTQ Anh   Bình Hàng   đã về đủ
93 Heatsink   HJ14271—350mm long 1 AnhTQ Anh   Bình Hàng   đã về đủ
94 DAC   7624 4 THANGTV anh   Lân Hàng   đã về đủ
95 ICL7126CPL Hàng   đổi cho khách 60 KHOATHV Anh Hiền Hàng   đã về đủ
96 TC10K   (103) loại   đầu keo Hàng   đổi cho khách 90 Loantt Anh Nghĩa Hàng   đã về đủ
97 Tụ   20uf 750v mundorf             8 Thangtv anh   Nam. Hàng   đã về đủ
98 SN74LV244A 10 DUNGLT Tuấn Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *