HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 11072016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 11/07/2016
STT Mã đơn hàng Tên linh kiện Chú giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 HCM_30062016_TQ TC5516AP Hàng   cũ đã qua sử dụng Toshiba            10 KHOATHV Chị   Linh Hàng   đã về đủ
2 HCM_30062016_TQ Tụ   Điện Thông   số: 0.15UF-250V TQ          100 KHOATHV Chị   Linh Hàng   đã về đủ
3 HCM_27062016_TQ UPA1601GS Nec          100 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
4 HCM_27062016_TQ TA78M09F Toshiba            30 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
5 HCM_27062016_TQ A4504 Lưu   ý mặt hàng này: lấy hàng có năm sản xuất mới gần đây như 2015 hay 2016 Avago          120 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
6 HCM_27062016_TQ K2252 Fuji            30 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
7 HCM_27062016_TQ K1762 Hitachi            50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
8 HCM_27062016_TQ 903FP Renesas            50 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
9 HCM_27062016_TQ C4230 On            10 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ
10 LK_01072016_TQ_(A.HOI) Dây tín hiệu điện   thoại 
  Dây tín hiệu điện thoại/Modem, 2 đầu kẹp     RJ11, dây đôi dài 1,5m màu trắng. 厂家批发配猫两芯电话线2芯电话直线双头配MODEM大外皮电话线1.5M

  2480
DinhTTK Anh   Hội Hàng   đã về đủ
11 HCM_30062016_TQ TMS320P15NL TI             1 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
12 IP101A-LF           10 DINHTTK Nguyễn   Hữu Quyết Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *