Hàng Trung Quốc mới về ngày 10/11/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 10/11/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 RS-50-15 Thông số:   51W-15V-3.4A Meanwell
                1
KHOATHV Chị Thúy Hàng đã về đủ
2 LRS-50-15 Thông   số: 51W-15V-3.4A Meanwell               1 KHOATHV Chị   Thúy Hàng   đã về đủ
3 PSD-45A-12 Thông   số: 30W-12V-2.5A Meanwell               1 KHOATHV Chị   Thúy Hàng   đã về đủ
4 PSD-45B-12 Thông   số: 45W-12V-3.75A Meanwell               1 KHOATHV Chị   Thúy Hàng   đã về đủ
5 PSD-45C-12 Thông   số: 45W-36~72V-12V~3.75A  Meanwell               1 KHOATHV Chị   Thúy Hàng   đã về đủ
6 Micrologic   5.0A AAV73099 Schneider               1 KHOATHV Anh   Hán Hàng   đã về đủ
7 BBT 118 IS1               1 HUYVN ANH   TUẤN Hàng   đã về đủ
8 XC2S100EPQ208 Đã từng đặt hàng   20160412_CNHCM_TQ XILINX QFP               4 KHOATHV Anh Tri Hàng   đã về đủ
9  SI4133-D-GT IC SYNTHESIZR   RF1/RF2/IF 24TSSOP Silicon Labs 24TSSOP 10 Dinhttk Anh Hải  Hàng   đã về đủ
10 qh16-1150 hàng mẫu anh tuyển 8 Hàng   đã về đủ
11 qh16-1147
  hàng mẫu anh tuyển

  8
Hàng   đã về đủ
12 450V470UF 35X50mm Mua   đúng link khách gửi DIP 30 Phạm   Thị Đông Tiệp Hàng   đã về đủ
13 XTR105U Đã   từng đặt hàng 20160615_CNHCM_TQ BB SOP-14 20 KHOATHV Anh Sang Hàng đã về đủ
14 121PW181 bo cap áp 2 Dunglt Hikari Hàng đã về đủ
15 AT89C51 đặt   trước cho dung  DIP-40 160 Dunglt Chú   Nho Hàng đã về đủ
16 CD4511BE DIP-16 170 Dunglt Chú   Nho Hàng đã về đủ
17 KA7805 TO-220 160 Dunglt Chú   Nho Hàng đã về đủ
18 ULN2003A  TI     15+ SOP-16 340 Dunglt Chú   Nho Hàng đã về đủ
19 M5218AL ZIP-8 80 Dunglt Chú   Nho Hàng đã về đủ
20 TC4066BP DIP-14 90 Dunglt Chú   Nho Hàng đã về đủ
21 NCV4276-25G TO263-5 3 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
22 A1412 TO-252 20 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
23 BTS721L1 SOP-20 15 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
24 2SC4546 TO-220 20 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
25 HEF4081BT SOP-14 5 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
26 B57460 SOP-14 5 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
27 TL4941 SOP-16 10 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
28 SFH756V 5 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
29 NJM2902M SOP-14 10 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
30 SFH250V 5 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
31 LMC66 SOP-8 10 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
32 M27C512-12F1 DIP-28 5 Dunglt Anh   Sỹ Lương Hàng đã về đủ
33 GAVR-8A 5 Anhtq Anh   Nam  Hàng đã về đủ
34 Yêu   cầu mua đúng link ZTE 100 Loantt Anh   Nghĩa Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *